Wydarzenia we wrześniu 2009 r.

30. 08. (niedziela) g. 15.00 Kraków, Park dr H.Jordana przy Błoniach udział w Mszy św. za poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. i uroczystośc odsłonięcia pomnika o. Maksymiliana Kolbego, franciszkanina

1. 09. (wtorek) obchody upamiętniające poległych wieliczan we wrześniu 1939 t. w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, godz. 9.00 - pomik przy Plantach g. 11.15 cmentarz wielicki - odwiedzamy groby poległych wraz z młodzieża z wielickiego gimnazjum

5.09. (sobota)- wycieczka busem szlakiem klasztorów: Salwator, S. Norbertanki, o g. 8.ej Msza św. - Bielany, O. Kameduli, Tyniec, O. Benedyktyni

9. 09. ( środa) g. 16.15-18.00 Centrum Kultury i Turystyki, Rynek Gorny 6 - 12 Zarząd KPW XIV kadencji

12. 09. (sobota) - wyciecz busem w dolinę Dłubni: Iwanowice - Wysocice - Imbramowice

15. 09. (wtorek) g. 17.00-19.00 Centrum Kultury i Turystyki, Rynek Górny 6,  51 spotkanie z cyjklu "Dla zdrowia wieliczan" - p.t. "Schorzenia i dolegliwości kości, mięśni, stawów" - prelekcja lek. med. Czesława Szeląga

23. 09.(środa) g. 15. 45. Starostwo Powiatowe ul. Dembowskiego 2 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej inż Feliksa Piestraka (1868-1947) dyrektora Szkoły Muzyczniej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce w latach 1909 - 1924

o godz. 16.00-ej w sali "Magistrat" Urzędu MIasta i Gminy Wieliczka przy ul. POwstania Warszawskiego 1 - 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" p.t. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie tej uczelni (1919-2009)"

26. 09. (sobota) o g. 16.00-ek, w sali "Magistrat" Urzędu MIasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 - Walne Zebranie Klubu Przyjaciół Wieliczki, sprawozdawcze za okres marzec-wrzesień 2009 r.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska