Strona główna -> Plan pracy KPW na 2013

 

Ramowy plan pracy Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) z siedzibą

w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT), Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka na 2013 r.

Zarząd KPW  w CKiT, w każdą drugą środę miesiąca w godz. 16.15-18.00,tel. do CKiT: 12 278-38-71, 278-32-00.

 Nr konta KPW: 74 86 19 0006 0010 0200 7852 0001, Małopolski Bank Spółdzielczy ul. Kilińskiego 1, 32-020 Wieliczka

Kontakt z Zarządem KPW: prezes Jadwiga Duda  tel. 12 278 38 99, biblioteka lub kom: 661-866 – 009, wiceprezes Stanisław Kucharczyk tel. 12 278 51 16; skarbnik Maria Nawrot, zam. Wieliczka, os. Sienkiewicza 13/51, tel. 508 422 066,

Hanna Kozioł, sekretarz,  w Wydział Kultury UMiG Wieliczka w „Magistracie”, członek – Janina Tańcula

Styczeń 2013 r.

   5.01. (sobota) godz. 15.00 Msza św. w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce

                          a o godz. 16.00 w sali „Magistrat”  Spotkanie Opłatkowe KPW.

   9. 01. (środa) CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00 – Zarząd KPW.

15.01. (wtorek) CKiT, godz. 16.00-17.00-  z cyklu „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

godz. 17.00 – 71 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” pt. „Nowe  zasady zdrowotne” – prelekcja  lek med. Czesława Szeląga.

22. 01. (wtorek) – 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 r.

30. 01.(środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” – 182 spotkanie z cyklu „Wieliczka-  Wieliczanie”, pt. „W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (1863-2013)   – wieliczanie w Powstaniu Styczniowym”.

 

Luty 2013 r.

13.02. (środa) CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00 – Zarząd KPW.

19.02. (wtorek) CKiT godz. 16.00 nowy cykl spotkań pt.  „Prawnik radzi…” prowadzi mgr Jadwiga Kowal  z KPW  - 1 Spotkanie

                                      p.t. „Regulacja stanu prawnego nieruchomości” prelekcja Marcin Idzi, Teresa Bielska, Jerzy Smalewski

                                             z  Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Wieliczce.

                                     godz. 17.00-18.00 – 25 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki”

                                     pt. „Powstanie  Krakowskie   w 1846 r. – Pamiętamy po 167 latach”- prelekcja mgr Janiny Tańculi

25.02. (poniedziałek)! godz. 16.00 sala „Magistrat” – 183 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”,  z serii: „W nauce i wiedzy” (14) pt. „prof. zw. dr hab. inż.  Tadeusz Uhł, mechanik, wibroakustyk, wykładowca na AGH ,kierownik Katedry Mechatroniki. „Mechatronika – efektywne rozwiązywanie problemów inżynierskich”.

 

Marzec 2013 r.

  1. 03. (piątek) w bibliotece – VIII quiz o Powstaniu Krakowskim dla ZSZ w Wieliczce i LO w Gdowie.

  7. 03.  (czwartek) w bibliotece – IV konkurs dla szkół podstawowych pt. „Kim był Alojzy Kosiba (1855-1939)?

13. 03 (środa) CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00 – Zarząd KPW.

19. 03. (wtorek) CKiT godz. 16.00-17.00- „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

                                     godz. 17.00 – 72 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”  pt. „Naprawić przeszłość – ciało ludzkie

                                                            zdolne jest do zdrowienia  i regeneracji”- – prelekcja lek med. Czesława Szeląga.

27.03.(środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” – 184  spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, p.t. „Ślady Arian na terenie

                                                                                                                                                          miasta i gminy Wieliczka”

Kwiecień 2013 r.

  6. 04. (sobota) 2013 r. sala „Magistrat” – Spotkanie Wielkanocne i Walne Zebranie sprawozdawcze KPW

10. 04. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

12.04. (piątek) – obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w LO i na cmentarzu.

16. 04 (wtorek) CKiT godz. 16.00 – 17.00  2 spotkanie  z cyklu „Prawnik radzi…” pt. „Świadomy konsument część I – 
                                             czym różni się gwarancja od reklamacji,- czym jest reklamacja towaru niezgodnego z umową, - jak 
                                    złożyć reklamację,- co zrobić, gdy sprzedawca nie uzna naszych racji- prowadzenie mgr Jadwiga Kowal

 godz. 17.00-18.00 z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” pt. Zbrodnia katyńska w 1940 r. – wieliczanie na Liście Katyńskiej.” –

                                                                                                          prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej, Gerarda Zinkowa

24.04 (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” – 185 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie”

                                                          z serii: „Zabytki Wieliczki” (26) pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne”

30. 04. (wtorek) godz. 17.00 CKiT (aula) – II wieczornica poetycka w I rocznicę śmierci Ryszarda Rodzika.

 

Maj 2013 r.

  3.05. (piątek) – obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.

  8. 05 (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

21. 05 (wtorek) CKiT godz. 16.00 – 17.00  z cyklu - „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

                                     godz. 17.00-18.00 z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”pt. „Zdrowy styl   życia – dzisiaj” –

                                                                                                                               prelekcja lek med. Czesława Szeląga

29.05 – 24.04 (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 186 spotkanie z cyklu „Wieliczka-   Wieliczanie” „W 70 rocznicę ludobójstwa na Kresach Wschodnich RP     (1943-   2013)- wieliczanie z Kresów.”

 

Czerwiec 2013 r.

12. 06. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

14. 06. (piątek) w bibliotece – V gminny konkurs drużynowy pt. „Znam legendy o św. Kindze

                                                 (1234-1292)”

18. 06. (środa) CKiT godz. 16.00 – 17.00  3 spotkanie z cyklu „Prawnik radzi…”
                                                               …” pt. „Świadomy konsument część II” – prelekcja mgr Jadwigi Kowal

                                     godz. 17.00-18.00 z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki..”    pt. „Wydarzenia czerwcowe w 1968 r.’-J.Tańcula

21. 06. (piątek) w bibliotece – XII konkurs plastyczny pt. „Św. Kindze – Kingi i inne, inni”.

26.06. – (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 187 spotkanie z cyklu „Wieliczka-    Wieliczanie” , z serii „Wsie w Gminie Wieliczka” (11):

                                                                                                                                                                          „Śledziejowice”

 

 

 

Lipiec 2013 r.

10. 07. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

15. 07. (poniedziałek) – rocznica bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

16. 07. (wtorek) CKiT, godz. 16.00 – 17.00  z cyklu - „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

                                      godz.. 17.00 – 74 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” pt. „Ochrona zdrowia na przyszłość” –

                                                              prelekcja lek med. Czesława Szeląga

27.07. (sobota) sala „Magistrat” godz. 8.00-14.00 XI mecz szachy – brydż

31. 07. – (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 188 spotkanie z cyklu „Wieliczka -  Wieliczanie” z serii „Pasje wieliczan” (2) pt. „Stanisław Anioł, górnik- rzeźbiarz, Janusz Wiewiórka, geolog, górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” w 35 .lecie Jej wpisu na I Listę UNESCO (1978-2013)”

 

Sierpień 2013 r.

   1.08. (czwartek) -  rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 r.

14. 08. (środa) w CKiT godz. 17.00 – Zarząd KPW

15. 08. (czwartek) – rocznica bitwy warszawskiej w 1920 r.

20. 08. (wtorek)CKiT godz. 16.00 – 17.00 -  4 spotkanie  z cyklu „Prawnik radzi…” –„Dziedziczenie”- prelekcja radcy prawnego

                                                                                                        Jerzego Smalewskiego – prowadzi  mgr Jadwiga Kowal

                                     godz. 17.00-18.00 z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki..”  pt. „Sierpień 1980-fakty  i wspomnienia”’

27. 08 (wtorek) -71 rocznica zagłady wielickich Żydów w 1942 r.

28. 08. (środa)  godz. 16.00 sala „Magistrat” 189 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie”  z serii: ”Osiedla Wieliczki”

                                                                         (1, 2, 3): Kościuszki, Przyszłość,    Szymanowskiego”.

 

Wrzesień 2013 r.

  1.09.(niedziel) – rocznica wybuchu II wojny światowej w 1939 r.

11. 09. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW

17. 09. (wtorek) CKiT, godz. 16.00 – 17.00  z cyklu - „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

                                      godz. 17.00 – 75 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” pt. „Choroby: Parkinsona i Alzheimera”–

                                                             prelekcja lek med. Czesława Szeląga

21. 09. (sobota) godz. 15.00- Walne Zebranie sprawozdawcze KPW

25.09.(środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 190  spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie” z serii:

                                              „Ojciec i syn w rodzinie” (4) pt. „Władysław, Jacek, Tomasz Jastrzębscy”

 

Październik 2013 r.

   9. 10. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

15. 10. (wtorek) CKiT godz. 16.00 – 17.00 - 5 spotkanie z cyklu „Prawnik radzi…” Jak reklamować usługi budowlano- 
                                                                                                       remontowe” – prelekcja mgr Jadwiga Kowal z KPW

                                     godz. 17.00-18.00 z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki..”

                                     pt. „Wydarzenia w Polsce na Węgrzech w 1956 r”

30. 10. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 191  spotkanie z cyklu „Wieliczka-   Wieliczanie”, „Sytuacja ekologiczna

                                      w Małopolsce, w mieście i gminy Wieliczka”

 

Listopad 2013 r.

  1, 2. 11. 2012 r. (piątek, sobota) - - VIII kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

  8. 11. (piątek)- konkurs wiedzy dla szkół podstawowych pt. „Kim był  wieliczanin  Alfons Długosz (1902-1975)?

13. 11. ( środa) ) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

17. 11. (niedziela) CKiT aula godz. 17.00 – III wieczornica poetycka w I rocznicę śmierci  Wiesława Siekierskiego.

19. 11. (wtorek) CKiT, godz. 16.00 – 17.00  z cyklu - „Śpiewaj razem z nami” – prowadzi  Maria Nawrot

                                      godz.. 17.00 – 76 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” pt. „Zdrowie na talerzu – lecznicze

                                      właściwości potraw”– prelekcja lek med. Czesława Szeląga

27.11. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat” 192  spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie” pt. „Zarys dziejów ruchu

                                      ludowego w Małopolsce, w mieście i gminne Wieliczce”.

 

Grudzień 2013 r.

  6. 12. (piątek) – V konkurs wiedzy dla szkół podstawowych o inż. Feliksie Piestraku ( 1868-1947), dyrektorze Szkoły Górniczej

                           i Muzeum Salinarnego w Wieliczce

11. 12. (środa) CKiT godz. 16.15-18.00 - Zarząd KPW.

13. 12. (piątek) – 32 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w PRL – w 1981 r.

17. 12. (wtorek) CKiT, godz. 16.00 –6 potkanie z cyklu „Prawnik radzi…” pt. „Ogólne zasady postępowania sądowego”- 
                                                                                                                          prelekcja mgr Jadwigi Kowal z KPW.

                                      godz. 17.00 – 30 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – W 32 rocznicę wprowadzenia stanu

                                                                                                                                wojennego w PRL-u – prelekcja mgr Janiny Tańculi.

27.12. (piątek!)  godz. 16.00 sala „Magistrat” 193  spotkanie z cyklu „Wieliczka-

                     Wieliczanie” z serii: „Wielickie rodziny…We dwoje 50 lat i więcej…” (11)

 

W programie pracy KPW przewiduje się dodatkowe wydarzenia, które przyniesie życie i korektę tyciego planu.

Zapraszamy do udziału w powyższych wydarzeniach i prosimy o ubogacenie planu własnymi propozycjami i ich wykonaniem –

W imieniu  Zarządu opracowała Jadwiga Duda, 5.01. 2013 r.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska