Strona główna -> Plan pracy KPW na 2012 r.

 Ramowy program pracy  na 2012 r. Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”
z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek Górny 6,  32-020 Wieliczka,
Zarząd KPW w siedzibie, w II środę miesiąca w g. 16.15-18.00, tel. 0 12 278-38-71, 278-32-00
Kontakt: Jadwiga Duda, prezes KPW, tel. 0 12 278-38-99 w Bibliotece ul. Zwirki i Wigury 2 w Wieliczce,
e-mail: jadwiga_duda@poczta.fm, Stanisław Kucharczyk, wiceprezes,tel 12 278-51-16
Maria Nawrot, skarbnik    tel. 508 422 066, 32-020 Wieliczka os. Sienkiewicza 13/51,
Hanna Kozioł, sekretarz, Janina Tańcula,  członek Zarządu.

Styczeń 2012 r.
  7.01.    (sobota) godz.. 15.00-Msza św. w kościele św. Franciszka z Asyżu, o godz. 16.00 – w sali „Magistrat” Spotkanie Opłatkowe

10.01. (wtorek) godz. 18.00 Msza sw. w Niepołomicach i spotkanie opłatkowe w Zamku dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z udziałem delegacji KPW
11. 01(środa) CKiT, Rynek Górny 6,  godz. 16.15- Zarząd KPW
17. 01.(wtorek) CKiT, godz. 17.00 – 65 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”  p.t. „Białaczka”-prelekcja lek.med.   Czesława Szeląga
19. 01. (czwartek) w wielickiej bibliotece 25 spotkanie z cyklu "Mnie Ta Ziemia od innych droższa"pt. "Epizody Powstania Styczniowego 1863-1865" - prelekcja mgr Stanisława Szuro - o godz. 11.00 dla ZSZ, a o godz. 13.oo dla LO, o godz. 14.30 na wielickim cmentarzu apel poległych przed tablicą upamiętniającą wieliczan, którzy polegli   w Powstaniu Styczniowym, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy .

21.01. (sobota) godz. 10.00 w Krakowie u o. Karmelitów Msza św. dla Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury a po niej w Bibliotece Woj. spotkanie opłatkowe.                         
25.01. (środa) godz. 16.00,sala „Magistrat” - 170 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Pasje wieliczan” (1):
„Henryk Kozubski, malarz-amator, społecznik; Józef Janczewski, prozaik, poeta, krytyk, recenzent”
27.01. (piątek) od godz. 8.00-14.00 – II konkurs dla gimnazjów pt. ‘”Lecznictwo w Kopalni Soli „Wieliczka”
W bibliotece dla uczniów w ramach lekcji organizuję spotkania z cyklu „Mnie Ta Ziemia od innych droższa” raz w miesiącu – prelegentami są m.in. członkowie KPW.


Luty 2012 r.
 8.02.    (środa) CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15- Zarząd KPW
21.02. (wtorek) CKiT, godz. 17.00- 19 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” pt. „ Powstanie Krakowskie

w 1846 r. po  166  latach”.

22.02. (sroda) - Cmentarz w Podgórzu- wybuch Powstania Krakowwskiego, złożenie kwiatów na grobie Edwarda Demowskiego
29.02. (środa) godz. 16.00,sala „Magistrat”- 171 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Stan wojenny 13.12. 1981 r. – po 30 latach”:


Marzec 2012 r.
 2.03.(piątek) – VII quiz o Powstaniu Krakowskim dla ZSZ w Wieliczce i LO w Gdowie

 3.03. (sobota)-wycieczka szlakiem Powstania Krakowskiego
 9.03. (piątek) – III konkurs dla szkół podstawowych pt. „Kim był Alojzy Kosiba (1855-1939)?
14. 03 . (środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
20. 03. (wtorek) CKiT, godz. 17.00  – 66 spotkanie  p.t. „Udar mózgu i niektóre jego schorzenia” prelekcja lek.med.
Czesława Szeląga
24.03. (sobota) -  rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r.
28. 03. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 172 spotkanie pt. „800 lat Zakonu Sióstr Klarysek w Polsce i jego związki z Wieliczką. Św. Kinga (1234-1292) – życie, kult, legenda”


Kwiecień 2012 r.
11.    04.(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
13.04.    (piątek) –Obchody Swiatowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia
14. 04. (sobota) godz. 16.00, sala „Magistrat” – Walne Zebranie  sprawozdawcze i Spotkanie Wielkanocne KPW
17. 04. –  20  spotkanie p.t. „Zbrodnia katyńska w 1940 r. ,  wieliczanie zamordowani w Katyniu”
25.04. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 173 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wieliczanie
na obczyźnie”(3): na Węgrzech pt. „Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach II wojny  światowej – Kazimierz Gurgul”


Maj 2012 r.
9. 05,  .(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
18. 05. (piątek) – IV gminny konkurs pt. „Karol Wojtyła- bł. Jan Paweł II, papież (1920-2005)"
21. 05. (wtorek) CKiT, godz. 17.00     - 67 spotkanie  p.t. „Zdrowie psychiczne” ” prelekcja lek.med.
Czesława Szeląga
25.04. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 174 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „40 lat Zespołu Szkół
im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce”


Czerwiec 2012 r.
13. 06.(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
19. 06. (wtorek) – VII konkurs drużynowy „Znam legendy o św. Kindze”- w 13 rocznicę kanonizacji św. Kingi
19. 06. (wtorek) CKiT, godz. 17.00   –  21 spotkanie  p.t.„Wydarzenia czerwcowe w 1968 r.”
25. 07. (poniedziałek) – XI konkurs plastyczny „Sw.Kindze-Kingi i inne, inni”
27.06. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 175 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”
z serii: „Wsie w Gmine Wieliczka” (10): „Dobranowice”


Lipiec 2012 r.
11. 07. .(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
17. 07. (wtorek) CKiT, godz. 17.00    - 68 spotkanie p.t. „Choroby żył”- prelekcja lek.med.
Czesława Szeląga
21 i 22. (sobota, niedziela), godz. 8.00-14.00-sala „Magistrat” – X mecz szachowo-brydżowy Wieliczka
-Bochnia i inne miasta na Dni Św. King
25. 07. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 176 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie”
pt. „Lecznictwo otwarte na terenie miasta i gminy Wieliczka”


Sierpień 2012 r.
1.08. (środ) godz. 17.00-rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
8. 08. (środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
15.08. (środa)-rocznica Bitwy Warszawskiej w 1920 r.
21. 08. (wtorek) CKiT, godz. 17.00  –  22  spotkanie p.t.   „Sierpień 1980 r. – fakty i wspomnienia”
29. 08. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 177 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”
pt. „W 70 rocznicę zagłady wielickich Żydów (1942-2012)”
31.08. – Rocznica Porozumień Sierpniowych
 

Wrzesień 2012 r.
  1.09. (sobota) – rocznica wybuchu II wojny swiatowej
12. 09 .(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
18. 09. (wtorek) CKiT, godz. 17.00   -   69 spotkanie  p.t. „Najczęstsze nowotwory złośliwe”- prelekcja
lek.med.  Czesława Szeląga
26. 09.  (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 178 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”pt. „140 lat Szkoły
Podstawowej  nr 2 w Wieliczce (1872-2012)”
29.09. (sobota) godz. 16.00, sala „Magistrat” – Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW
 

Październik 2012 r.
10. 10, .(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
16. 10. (wtorek) CKiT, godz. 17.00   -   23  spotkanie p.t. „ II wojna światowa 1939- 1945 i jej konsekwencje”
24.10.  (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 179 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, z serii: „Zabytki Wieliczki”
(25): pt. „Kościół pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu i klasztor OO. Franciszkanów Reformatów”
 

Listopad 2012 r.
   1.11. (czwartek)-VII kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce
   7.11. (środa)-  XII konkurs „Wieliczka-Wieliczanie” dla szkół podstawowych
14.11. .(środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
20. 11. (wtorek) CKiT, godz. 17.00   -  70 spotkanie p.t. „Uzależnienia w życiu człowieka” -   prelekcja
                                                          lek.med.  Czesława Szeląga
28.11. (środa) godz. 16.00, sala „Magistrat” – 180 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Towarzystwo
Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce – 140 lat działalności (1872-2012)”.


Grudzień 2012 r.
   7.12. (piątek) – IV konkurs o inż. górniczym Feliksie Piestraku (1868-1947), dyrektorze Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce w latach 1909-1924
12.12. (środa) CKiT, godz. 16.15- Zarząd KPW
13.12. (czwartek) -31 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.12 1981 r.
18. 12. (wtorek) CKiT, godz. 17.00   – 24 spotkanie p.t.  „Drogi Polski do niepodległości. Walki Plutonu Wielickiego w 1914 r.”
27.12. (CZWARTEK) ) godz. 16.00,sala „Magistrat” – 181 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”,
z serii: „We dwoje 50 lat i więcej…Wielickie rodziny…(10)”.
W programie pracy  Klubu przewiduje się dodatkowe wydarzenia, które przyniesie życie lub korektę tych zaplanowanych.
Zapraszamy do udziału w powyższym programie i prosimy o jego ubogacenie swoją propozycją i wykonaniem – wszyscy klubowicze pracują społecznie.                             W imieniu Zarządu, Prezes Jadwiga Duda

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska