Strona główna -> Historia

 

 


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” za 2010 r.

 

Z grona członków KPW zmarli:  23. 02. – Maria Łuszczkiewicz, 6.11. –Stanisław Batko, 22.11. - Maria Klich, 21. 08 - Maria Kuczaj, 6. 11 - Tadeusz Krzanowski,

Z grona byłych członków KPW zmarli: 16. 03. - Maria Bulanda - 2.11. -  Zofia Zawiasa, 1.01. 2011 r. – Piotr Płatek

Na 31.12.  2010 r. KPW liczy: 100 osób

W 2010 r. ważne wydarzenia: 21.11. – wybory  burmistrza Wieliczki,  Rady Miejskiej,  Rady Powiatu Wielickiego - w Radzie Powiatu zasiadają Józef Duda, Ewa Ptasznik, członkowie KPW.

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” jest członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z siedzibą w Krakowie.

- 23. 01. 2010 r. – spotkanie opłatkowe MZRTK w Bibl. Woj., po Mszy św. u Karmelitów na Piasku., koncert grupy kolędniczej z Mydlnik,

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie z udziałem Jadwigi Dudy i Marii Nawrot z KPW.

  - 8. 05. 2010 r. -  wybrano Zarząd z prezes Barbarą Miszczyk, Jadwiga Duda, nadal pełni funkcję sekretarza. W spotkaniu uczestniczyła Maria Nawrot. Podziękowania dla ks. Władysława Pilarczyka, który został honorowym prezesem.

- 29. 05. 2010 r. – III Walne Zgromadzenie Zwyczajne Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie. Podziękowano prezesowi Antalowi  Omelaniukowi a wybrano Janusza Ostrowskiego.

                           Jadwiga Duda weszła w skład Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej.

- 24-26. 09. 2010 r.-  IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach

Inicjatywy KPW w 2010 r. :na trwale zapisane w Wieliczce

1.     W 2010 r. z inicjatywy KPW: na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce posadzono 13 Dębów Pamięci upamiętniając wieliczan  Andrzeja Barana, Józefa Ciupkę, Jana Gabryela, Stanisława Jamkę, Józefa Kutrzebę, Władysława Kotula,

    Józefa Lidwina, Michała Łukomskiego, Zygmunta Palucha, Józefa Miechówkę, Władysława Wojtowicza, Feliksa Wilka i w Bodzanowie dla Klemensa Kozika, zamordowanych w Twerze i Charkowie w 1940 r.

2.     Z okazji 100.lecia Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Wieliczce  z 23 nazwiskami uczniów, którzy zginęli w latach II wojny światowej

Spotkania Zarządu KPW:

13. 01, 14. 04., 12. 05, 8. 06; 14. 07- w domu u prezes z powodu gipsu na lewej nodze,  11. 08., 8. 09. , 13. 10; 10. 11; 14. 12.  2010 r.

Walne Zebrania KPW:

  9.01. 2010 r. – spotkanie opłatkowe –  Msza św. u św. Franciszka, odprawił o. L. Kurowski, uczestniczył Henryk Gawor, wiceburmistrz, goście z Niepołomic

10. 04. 2010r. – spotkanie wielkanocne i walne zebranie – 39 osób,

18.09. 2010 r. –  walne zebranie sprawozdawcze, powołano V Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

 

SPOTKANIA „WIELICZKA - WIELICZANIE”

27.01. 2010 r. – 145 spotkanie z serii „Zabytki Wieliczki” (24) Dom Śląski, plebiscytowy im. Gabriela Narutowicza i jego mieszkańcy”

24.02. 2010 r. – 146 spotkanie p.t. „150 lat Sióstr Urszulanek Unii rzymskiej w Polsce i 90 lat w Sierczy”

31.03. 2010 r. – 147 spotkanie z serii” Ojciec i syn w rodzinie”:  „ Józef i Eligiusz Duda”

28. 04. 2010 r. – 148 spotkanie p.t. „W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej (1914-2010), wieliczanie, jeńcy wojenni Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska w ZSRR zamordowani w 1940 r.”

26. 05. 2010 r. – 149 spotkanie p.t. „Związek Inwalidów Wojennych (ZIW)RP w Małopolsce i w Wieliczce – 90 lat działalności”.

22. 06. 2010 r. – 150 spotkanie z serii „Wsie w Gminie Wieliczka” (8) „Mała Wieś”.

28. 07. 2010 r. – 151 spotkanie z serii: „Wielickie rzemiosło” (2) „Fotografika”, Wspólne biografie”(1): ”Władysław Jan Gargul (1883-1946), fotograf, wynalazca przyrządów fotograficznych, właściciel zakładów fotograficznych w Bochni, Zakopanym, Brzesku, Wieliczce”

25. 08. 2010 r. – 152 spotkanie z serii: „Wieliczka za PRL-u”p.t. „Organizacje antykomunistyczne za PRL-u w latach 1944-1956 na terenie Małopolski i Wieliczki”

29.09. 2010 r. – 153 spotkanie „Stulecie (1910-2010) Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Wieliczce”

27.10. 2010 r. – 154 spotkanie ”Tradycje i rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Kopalni Soli „Wieliczka” – Podziemny Odrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy”

24. 11. 2010 r. – 155 spotkanie, z serii: „Wieliczka za PRL-u w latach 1944-1989” (2) p.t. „Ksiądz Józef Kalemba (1914-1966), wikary w Parafii p.w. sw. Klemensa w Wieliczce, katecheta w szkołach podstawowych w Koźmicach Wielkich, Mietniowie,

                                Grajowie, Pawlikowicach, Raciborsku, LO w Wieliczce, proboszcz Parafii p.w. NSNMP w Stumianach” – (155),

29. 12. 2010 r. – 156 spotkanie „wielickie rodziny…We dwoje 50.lat i wiecej..”(8)

 

SPOTKANIA Z CYKLU: „DLA ZDROWIA WIELICZAN”

19. 01. – 53 spotkanie „Nowe zagrożenia: zarazki, bakterie , wirusy” -lek med. Czesław Szeląg

16. 03. – 54 spotkanie „Udar mózgu” – prelekcja lek, med., Czesława Szeląga

18. 05. – 55 spotkanie „Serce i układ krążenia” prelekcje lek. med. Czesława Szeląga

20. 07 – 56 spotkanie „Grzybice” - prelekcja lek. med. Cz. Szeląga

21.09. – 57 spotkanie „Układ pokarmowy” – prelekcja lek. med. Cz. Szeląga

16.11. – 58 spotkanie „Depresja jesienno-zimowa”- prelekcja lek, med. Cz. Szeląga

 

SPOTKANIA Z CYKLU:„Z KART HISTORII POLSKI i WIELICZKI”

16.02. – 7 spotkanie p.t. „Powstanie Krakowskie w 1846 r.  i udział wieliczan w nim”

20. 04 –  8 spotkanie p.t. „70 rocznica zbrodni katyńskiej” – Krystyna Dąbrowska i Jadwiga Duda, prowadząca

15. 06. – 9 spotkanie p.t. „Wydarzenia w czerwcu 1956 r. i w marcu 1968 r.” – prelekcja K. Dąbrowskiej.

17. 08– 10 spotkanie „Sierpień 1980 r.-fakty” prelekcja Janiny Tańculi

19.10 – 11 spotkanie „II wojna światowa i jej konsekwencje” – prelekcja K. Dąbrowskiej

21.12.– 12 spotkanie „w 29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego” – prowadzi Antoni Batko

 

SPOTKANIA Z CYKLU: „MNIE TA ZIEMIA od innych droższa” dla szkół

1.       13 i 14. 01 w bibliotece i w LO – I spotkanie z Leszkiem Grabowskim

2.       15,18, 19. 02 –II spotkanie w bibliotece w LO w Gimnazjum z Henrykiem Kozubskim,

3.       11, 25. 03. – III spotkanie dla Sz.P. nr 2 i dla ZSZ z dr Aniela Birecką

4.       15. 04. w bibliotece, w szkole,  - IV spotkanie z rodzinami wieliczan zamordowanych w Katyniu: Aleksandra Zmińkowska, Zdzisław Gabryel, Krystyna Dąbrowska, Gerard Zinkow i Jadwiga Duda, prowadząca.

5.       13, 20, 27. 05. – V spotkanie z Zofia Hankus-Wszołek „Czy warto czytać ksiązki?”

6.       17. 06. – w LO i w bibliotece –  VI spotkanie, II wojna światowa (1939-1945) po 65 latach od jej zakończenia” – Tadeusz Piotrowski, Ryszard Jakubowski

7.       19. 08. w bibliotece – VII spotkanie „Bitwa pod Grunwaldem wg. „Roczników” Jana Długosza

8.       16. 09. w bibliotece – VIII spotkanie Solidarność 80 – fakty , wspomnienia, prelekcja Piotra Marca, przewodniczącego NSZZ Solidarność KSW i Alojzego Brożka, przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność”.

9.       21.10 w bibliotece – IX spotkanie  z o. Ludwikiem Kurowskim, Honorowym Obywatelem Wieliczki-„Moje spotkania z ks. biskupem Karolem Wojtyłą-Ojcem Świętym Janem Pawłem II”.

10.  25.11 w bibliotece -  X spotkanie  z kapitanem Stanisławem Szuro, więźniem politycznym okresu stalinowskiego.

11.  29.11 w ZSZ – XI spotkanie w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej z Gerardem Zinkowem, krewnym Michała Łukomskiego

12.  14.12 w bibliotece  dla LO i ZSZ–XII spotkanie z Lechem Kołodziejczykiem, członkiem NSZZ „Solidarność”

 

SPOTKANIA W RAMACH KLUBU HISTORYCZNEGO  im. gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot

29.03. 2010 r. – Konfederacja Pliski Niepodległej”-prelekcja Marcina Kasprzyckiego,  film „Śmierć po raz setny”

31. 05.2010 w Bibl. Woj. „Płaszczyzny sporów politycznych polskiej emigracji we Francji w latach 1944 – 1946”

4. 09. 2010 r. – udział prezes na Cmentarzu Rakowickim w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Baonu Skała i w Mszy św. u Kapucynów, spotkanie z Janiną Kawecką

17. 09. 2010 r. – uroczystość w Parku Jordana, odsłonięcia popiersie ks. Z. Peszkowskiego

22.10.2010 r. – „Konwoje alianckie w latach 1939-1945” prelekcja Teodora Gąsiorowskiego, film „Prawda o swastyce”

29. 11. 2010 r. –„Cichociemni legenda Polski Podziemnej”, prelekcja Dawida Golika, film „Kobiety wojny”

 

DNI SW. KINGI

24. 07. – VIII mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia. W brydżu zwycięstwo Wieliczki, w szachach Bochni-puchar pierścień sw. Kingi dla Bochni.

 

Obchody świąt narodowych i rocznic wydarzeń patriotycznych

       1.    22.01. -147 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, złożenie kwiatów na wielickim cmentarzu pod tablicą.

       2.    26.02. w Krakowie – 164  rocznica Powstania Krakowskiego

3.     13. 04. 2010 r.  – IX obchody  Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w LO z udziałem rodzin katyńskich.  I przejście na cmentarz pod tablicę i do kwatery Dębów Pamięci”-

4.     Księga Kondolencyjna w sali „Magistrat” wystawiona po katastrofie lotniczej -  10.04. 2010 r.

5.     3 Maja 2010 r. -  219 rocznica uchwalenia konstytucji – zasadzono 24 Dęby Pamięci.

6.     1. 09. 2010 r. – zapalenie zniczy na grobach ofiar bombardowania 1939 r.  na wielickim cmentarzy,

7.     11.11. 2010 r. –udział w Mszy św. i złożeniu kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości-92 rocznica odzyskana niepodległości

Wystawy:

27.04. -  w wielickiej bibliotece wystawa prac Henryka Kozubskiego i prezentacja albumu „Henryk Kozubski Wielicki Chagall”.

16.05. -  w Centrum Kultury w Gdowie – otwarcie wystawy „Mord katyński” obrazów Franciszka Adamika i spotkanie z  dr Dominikiem Abramowiczem, archeologiem prowadzącym wykopaliska w Katyniu.

15.06. – wernisaż wystawy H. Kozubskiego w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

  9.10. – „Jesień” Art –Klub” z udziałem H. Kozubskiego

23.10. – wystawa H. Kozubskiego  w LO

13.11 – na zaproszenie Wiesławy i Leszka Batków gościliśmy w Galerii Batko w Ochojnie

13.10.  –uczestniczyliśmy w wernisażu autoportretów Anny Dziadkowiec, instruktor „Grupy w wolnej chwili”,

  5.12- wystawa prac Bolesława Gawrona w Czarnochowicach

  9.12 – wystawa –Gmina Kalwaria Zebrzydowska” w Woj. Bibl. Publ.

16.12. – wernisaż H. Kozubskiego w Krakowie przy ul. Batorego

 

Edukacja regionalna młodego pokolenia:

22.02.2010 r.  –V quiz „Powstanie Krakowskie po 164 latach” – konkurs dla ZSZ

27.02. 2010 r. – wycieczka szlakiem Powstania Krakowskiego dla ZSZ

                   Pomoc uczniom LO w napisaniu pracy na konkurs „Piętno II wojny światowej” –los i pamięć”- spotkanie z Ryszardem Jakubowskim.

24.03. 2010 r. –konkurs p.t. „ Kim był Alojzy Kosiba (1855-1939”?

14 i 16. 06. 2010 r. – konkurs „Kim była święta Kinga?” – 6 szkół , 27 uczniów. Zwycięstwo Sz.P. w Podstolicach.

19. 06. 2010 r. – wycieczka p.t. „Szlakami miejsc pamięci narodowej po powiecie wielickim” razem z ZSZ w Wieliczce pod opieką mgr Dariusza Tańculi. Trasa: Gdów – Pierzchów-Niegowić- Szarów-Niepołomice (ognisko).

20. 07.2010 r.  – IX konkurs plastyczny p.t. „Św. Kindze-Kingi i inne, inni”

 9, 22. 09.2010 r. – X konkurs „Wieliczka-Wieliczanie” dla szkół podstawowych,

 8.11 – „Kim był wieliczanin Alfons Długosz (1902-1975)?”

21.11. – wycieczka  po Ziemi Tarnowskiej, szlakiem cmentarzy z I wojny swiatowej dla uczniów ZSZ i Gimnazjum. Prowadził Bogdan Śmigielski z PTTK.

18.11. – w Sz.P. w Koźmicach Wielkich – spotkanie z kl. III-VI, „Moja mała Ojczyzna”

  7.12. –II konkurs p.t. „Kim był Feliks Pietrak (1868-1947), inżynier górniczy?”

Ratowanie zabytków wielickiego cmentarza:

a) Konserwacja grobu Agnieszki Zimlerowej na wielickim cmentarzu

17. 06. spotkanie z konserwatorami na cmentarzu

             Podpisanie umowy na kwotę 12.500 zł.

14.09. – odbiór grobu na cmentarzu i wypłata należności,

b) V Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce

- wydanie cegiełki, -organizacja kwestarzy

- 31.X i 1.XI- kwesta i jej rozliczenie: zebrano 17. 086, 92 zł., sprawozdanie z kwesty, podziękowanie wolontariuszom.

- 29.12. – na 156 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” aukcja prac grupy „W wolnej chwili” na rzecz ratowania zabytków na wielickim cmentarzu”

 

Wycieczki - Pielgrzymki:

16. 01. – kulig do Puszczy Niepołomickiej

15.08. do Kalwarii Zebrzydowskiej na odpust ku czci Wniebowzięcia NMP, spotkanie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii z prezes Krystyną Dudą i zwiedzanie Izby Regionalnej w Lanckoronie, (24. 04, nie byliśmy na IV pielgrzymce Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury).

  9.09. – pielgrzymka do Sieprawia na odpust ku czci Anieli Salawy.

28.11. – wycieczka: Bodzanów-Zagórze-Staniątki-Niepołomice

 

Uczestnictwo prezes:

3.01. – spotkanie w klasztorze z okazji rocznicy śmierci Sługi Bożego brata Alojzego .Kosiby

8.01. – Spotkanie Noworoczne w Gimnazjum w Wieliczce

24. 01. – spotkanie opłatkowe w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny.

29. 01. – opłatek dla kombatantów i żołnierzy AK

19.02. – w Muzeum Fotografii w Krakowie wystawa fotografii Jana Włodka

21. 02. w kopalni w kom. Haluszki koncert inauguracyjny „Fryderyk Chopin w hołdzie narodowi”

9. 04. – otwarcie świetlicy w Bogucicach

21. 04.- Konferencja w Krakowie  z okazji  65 rocznicy śmierci płk Narcyza Wiatra „Zawojny”, komendanta Batalionów Chłopskich i 70 rocznicy powołania Batalionów Chłopskich w Krakowie.

    26. 04. Konferencja naukowa p.t. „Jak wypędzano Polaków z ich rodzinnych siedzib?” w PAN w Krakowie

20. 05. b.r. - quiz p.t. „Wieliczka – moja mała Ojczyzna” w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliczce –

Pani Prezes złożyła pracę na konkurs p.t. „KATYŃ – PAMIĘTAMY. Małopolska” prowadzony przez Pawła Kowala, europosła, w nagrodę otrzymała wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

10. 09. – prezentacja w Bibl. Woj., t. XII „Małopolski” z artykułem prezes o KPW i Ludwiku Młynku

10.11. – uroczystość w Bodzanowie przy Sz.P. im. Wojska Polskiego posadzenia „Dębu Pamieci” dla Klemensa Kozika zamordowanego w 1940 r. w Charkowie w ZSRR

30.11. – I posiedzenie Rady Powiatowej i zaprzysiężenie radnych: Józefa Dudy i Ewy Ptasznik.

9.12.  - w Bibl.Woj.w Krakowie  otwarcie wystawy „Kalwaria Zebrzydowska”

 

Braliśmy udział w:

1. 16. 01 –opłatek w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej

2.     6-7.02. – XX lecie Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, odsłonięcie pomnika Erazma Jerzmanowskiego

3.     13.02. w hotelu Galicja wernisaż obrazów Marii Kowalewskiej i filmów Ignacego Kowalewskiego.

4.     25. 02. – w Muzeum w Bochni spotkanie muzealne p.t. „Przełomowy wiek XIII” – dr hab. Mieczysław Rokosz.

5.     10. 03 – spotkanie w Kole Przyjaciół Gorzkowa

6.     20. 03 – wystawa malarstwa i grafiki w Hotelu Galicja

7.     Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO – 18. 05. b.r.

8.     Spotkanie dla organizacji pozarządowych w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia prowadzone przez Wojciecha Słoninę – 28. 05.b.r.

9.     8. 06. – III Festiwal Teatralny „Bajkolandia” w CKiT, w komisji konkursowej: J. Duda, M. Nawrot.

10.                       Konferencja p.t. „Udział partnerów społecznych w zarządzaniu powiatem – 9. 06. Uczestniczyli: S. Kucharczyk, H. Kozioł

11.                       17. 06. w Muzeum w Bochni Spotkanie Czwartkowe, prelekcja Janiny Kęsek na temat pamiętników bocheńskich z lat II wojny światowej.

12.                       22. 07. – Niepołomice, sesja naukowa poświęcona 600-leciu bitwy pod Grunwaldem i XXX –lecie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej

13.                       23. 07. – XX-lecie Samorządu Terytorialnego, kościół św. Klemensa i  Sesja Rady Miejskiej w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym

14.                       11. 08. – spotkanie w Kłaju w sprawie spotkania organizacji pozarządowych 4. 09. w Kłaju.

15.                       16. 09. – w Niepołomicach h udział w otwarciu Obserwatorium Astronomicznego

16.                       22.09. – w Muzeum Zup Krakowskich w spotkaniu z Jarosławem Frasiem archeologiem na temat Badań archeologicznych na wielickim rynku.

17.                       10.10. – w Pawlikowicach 100.lecie teatru amatorskiego.

18.                       16.10- w 50 leciu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

19.                       23.10 – 100.lecie LO w Wieliczce w kopalni i w szkole, odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych w czasie II wojny światowej. –pomoc KPW w wydaniu ksiązki.

 

Zaproszenia:

1.     Prezes otrzymała zaproszenie do udziału w  uroczystości posadzenia Dębu Pamięci w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego 12. 04. b.r.

2.     Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej – 9. 06. J i J. Dudowie wzięli udział

3.     Zjazd z okazji 60. lecia matury w LO (1950-2010).-zaprosił prof. Z. Engel. Msza sw. u sw. Klemensa, spotkanie w LO, i w restauracji Halit.

4.     17. 07. – imieniny Henryka Kozubskiego, Msza św. u sw. Klemensa w jego intencji.

5.     24.10 – w Domu Kultury w Nieznanowicach „Razem dla Tradycji” – prelekcja prezes KPW,

6.     5.11. – w Krakowie na Targach Ksiązki Katarzyna Kozubska prezentuje książkę „Myszka Chrapiszka”

7.     10.11. – prezes uczestniczyła w akademii z okazji 92 rocznicy niepodległości w LO

Współpraca z innymi towarzystwami:

1. 22.03. -  w LO i w Bibliotece Mieczysław Janusz Jagła „Afryka Kenia 2010 obrączkowe zaćmienie Słońca”

 

Wydawnictwa:

Zeszyty „Biblioteczki Wielickiej” nr 93 – 101 po spotkaniach Wieliczka-Wieliczanie nr 148-155,opracowane przez Jadwigę Dudę,

„Regionalista Małopolski” – Informator Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, nr 10 czerwiec 2010, „720 lat Wieliczki”- Klub Przyjaciół Wieliczki” J. Duda

Małopolska: Regiony –Regionalizmy-Małe Ojczyzny, tom XII, artykuł o Stowarzyszeniu „Klub Przyjaciół Wieliczki i o Ludwiku Młynku.

Leszek Grabowski, na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zamieścił swojego autorstwa: „Dawny świat okolic Krakowa. Część IV. Wieliczka i jej okolice (c.d.) Wieliczka, Krzyszkowice, Lednica Górna, Czarnochowice i Śledziejowice; www.mbc.malopolska.pl/publication/56793.

Ignacy Kowalewski wykonał filmy: 100 lat LO, Powstanie 1863 r., Zimowa Wieliczka

„Świętokrzyskie sercem Polski”- Dokumentacja IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury

 

Sporządziła mgr Jadwiga Duda

 

 

 

 

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”
W XIV KADENCJI (2008-2011)
 

 

26. 08. (środa) - 140 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii: Zabytki Wieliczki" (23) p.t. "Rynek Górny w Wieliczce i jego mieszkańcy". W nocie na zaproszeniu napisano: Rynek Górny w Wieliczce, stanowiący centrum średniowiecznego śródmieścia, zawdzięcza swój układ zarówno lokacji z 1290 r. jak również - bezpośrednio- translacji z 1361 r., kiedy wydzielono ze środkowej części XIII-wiecznego kwadratu o bokach 74 m x 74 m przeznaczając na powierzchnie placowe od strony północnej i południowej pod zabudowę mieszkalną. Tu rozgrywały się najważniejsze wydarzenia, tu budowano urzędy miejskie i tu głównie koncentrował się handel. W 1877 r. pożar zniszczył jego drewnianą zabudowę. Żydzi z Klasna wykupili realności w centrum miasta wznosząc budynki murowane, które są do dziś. W XX w. nosił imię Marszałka Rydza Śmigłego, Ignacego Daszyńskiego, Plac Obrońców Pokoju, w 1990 r. wrócono do nazwy Rynek Górny. W 1977 r. został wpisany do rejestru zabytków (nr A - 477). Znajduje się przy nim 16 domów, w których mieszka 102 osoby."

Z programem artystycznym wystąpiły uczennice: Martyna Gondek, Gabriela Słonina, Karolina Tuleja ze Szkoly Podstawiwej nr 4 w Wieliczce pod kierunkiem mgr Lidii Sałabun. Recytowały wiersze autorstwa L. Sałabun  na temat Wieliczki i jej zabytków. K. Tuteja grała na fortepianie.

Z prelekcjami wystąpili: dr arch. Andrzej Gaczoł, były Woj. Konserwator Zabytków w Krakowie - "Rys historyczny dziejów Rynku Górnego w Wieliczce", dr hab. Maria Gawęda - "Rynek wielicki 50 lat temu"; mgr Zdzisław Zaręba, naczelnik Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1973 - 1979 - "Wspomnienia o przebudowie Rynku Górnego w Wieliczce w 1969 r.", mgr Henryk Gawor, wiceburmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, mgr Teresa Kuchnia -"Nowe oblicze Rynku Górnego w Wieliczce", inż. Piotr Ptak, przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście w Wieliczce - "Sprawy i problemy mieszkańców wielickiego Rynku Górnego".

Oprawę plastyczną spotkania stanowił obraz - akwarela Henryka Kozubskiego "Rynek Górny w Wieliczce".

Na spotkaniu zaprezentowano książkę A. Gaczoła "Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja",.

W spotkaniu uczestniczyło 86 osób. Relacja ze spotkania zostanie opublikowana w 85 zeszycie "Biblioteczki Wielickiej" autorstwa Jadwigi Dudy.

18. 08. (wtorek)g.17.00-19.00 jak wyżej 4 spotkanie z cyklu "Z kart historii Polski i Wielicxzki" "Wojna polsko-bolszewiska w l. 1919-1920 - "Cud nad Wisła" - prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej

12.08. (sroda)g. 16.15-18.00 w Rynku Górnym 6, w Centrum Kultury i Turystyki 12 zarząd KPW XIV kadencji

1. 08.(sobota)g. 17.00 - Pomnik NIepodległości przy Planyach w Wieliczce-obchody 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

29. 07. (środa). 2009 r.  – 139 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Młodzi wieliczanie i ich talenty” (1). W nocie na zaproszeniu czytamy: „W 30. rocznicę I pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła do Ojczyzny w 1979 r., w ramach spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” – nowa seria, której bohaterem będzie Pokolenie Jana Pawła II – młodzi wieliczanie odkrywający i rozwijający swoje talenty. W 1985 r. papież Polak w „Liście Apostolskim do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży” pisał” Drodzy Przyjaciela! Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P. 3/15)…Można powiedzieć, nawiązując do Ewangelii, że młodość, to czas rozpoznawania talentów. Równocześnie zaś jest to czas wchodzenia na wielorakie szlaki, po których rozwija się nada rozwija cała ludzka działalność, praca, twórczość…”
Z programem artystycznym wystąpili: Katarzyna Gabryś ze Szkoły Muzycznej w Wieliczce, Weronika Piwowarczyk i Paweł Tekiela – taniec, Wiktoria Węgrzyn – piosenka aktorska. Z prelekcjami wystąpią: mgr Izabela Szota, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce – „Talenty muzyczne w Szkole Muzycznej w Wieliczce – nasi najlepsi”, Łukasz Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Tańca w Wieliczce – „Wieliccy mistrzowie tańca: m.in. Weronika Piwowarczyk i Paweł Tekiela; Tomasz Helman, rzecznik prasowy Mateusza Lisowskiego – „”Mateusz Lisowski, kierowca rajdowy, lider Pucharu Skody Ottavii”, Wiktoria Węgrzyn, studentka Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni – „Aktorstwo i piosenka aktorska”; Jakub Wierzchowski, student geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – „Studia, malarstwo i fotografia”; Piotr Piątek, najlepszy absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Wieliczce w 2009 r. – „Moja nauka i zainteresowania”; Justyna Biros, absolwentka Krakowskiego Policealnego Studium Medycznego w Krakowie i Magdalena Śliwa, absolwentka chemii UJ – „Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki i Akademickie Koło Wieliczan na drodze naszego społecznego zaangażowania w życie Wieliczki”.
Oprawę plastyczną spotkania stanowił wystawa prac plastycznych i fotografii Jakuba Wierzchowskiego, dyplomy, puchary, medale wieliczan wyżej wymienionych.
Relacja ze spotkania została opublikowana w  zeszycie nr 84 „Biblioteczki Wielickiej” autrstwa Jadwigi Dudy, wydanym przez Powiatową i Miejjską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce.
25. 07. 2009 r. -   VII mecz szachowo-brydżowy „Wieliczka – Bochnia” o pierścień św. Kingi, w sali „Magistrat” UMiG Wieliczka. Zwyciężyła wieliczka
24. 07. 2009 r. – imieniny św. Kingi, patronki Wieliczki i górników solnych, o g. 13.00 w Bibliotece wręczenie nagród i dyplomów w VIII konkursie plastycznym p.t. „Świętej Kindze – Kingi i inne, inni”, o g. 15.00. nabożeństwo ku czci św. Kingi w kościele parafialnym św. Klemensa
21. 07. 2009 r. – 50 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” – "Choroba Alzheimera i kłopoty z pamięcią” – prelekcja lek. med. Czesława Szeląga.
18. 07. 2009 r. – uroczyste imieniny Henryka Kozubskiego, wieliczanina lat 97.
18. 07. 2009 r. – delegacja KPW odwiedza dworek Włodzimierza Tetmajera w Bronowiczach k. Krakowa
9. 07. 2009 r. – dokonano przelewu 2500 zł z konta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce na konto konserwatora tego krzyża Andrzeja Starowicza.
8. 07. 2009 r. – 10 Zarząd KPW XIV kadencji do Klubu przyjęto Marię Porąbkę.
1, 3, 5. 07. 2009 r. – w TV-3 program „Pora dla seniora” prezentujący Klub Przyjaciół Wieliczki i Henryka Kozubskiego jego seniora, malarza nieprofesjonalnego.
26. 06. 2009 r. – ogłoszenie regulaminu VIII konkursu p.t.. „Św. Kindze – Kingi i inne, inni”
24. 06.138 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Rod Włodków i jego zasługi dla Wieliczki i okolicy”. Przed spotkaniem na cmentarzu w Wieliczce delegacja KPW: J.Duda, M.Perek, J. Matzke złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobie Józefa Gawin Niesiołowskiego i Przychockich w kw. VIII. Na grobowcu, A.Starowicz i K. Magrysiewicz-Dobrzańska, oddali po konserwacji metalowy krzyż. Za konserwację krzyża zapłacono 2500 zł z kwesty zebranej w 2008 r. Następnie udano się do kościoła św. Klemensa aby zobaczyć tablicę upamiętniająca Walentego Sulim Włodka, burmistrza Wieliczki w latach 1812-1838.

               Na zaproszeniu na spotkanie czytamy:  "Ród Włodków wywodzi się ze wsi Włodki na Podlasiu, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1526 r. Pierwszym w Wieliczce był Walentyn Faustyn Włodek (1776-1839) herbu Sulima, prawnik, który był prezydentem miasta. Za jego prezydentury (1812-1838) w Wieliczce powstał budynek Magistratu i Zakład Zdrojowy (Kąpielowy), Łazienki prowadzone przez Towarzystwo Akcyjne Kąpieli Leczniczych, założono Ogród Miejski obecny Park A. Mickiewicza. Walenty z rodziną spoczywa na cmentarzu w Wieliczce, a syn z żoną w Podstolicach. Zofia Włodkowa, żona jego wnuka Zdzisława wspierała świeckie organizacje katolickie w Wieliczce w międzywojniu i tuż po wojnie."

 

               W sali „Magistrat” zebrani wysłuchali koncertu fortepianowego w wykonaniu Katarzyna Gabryś z kl. III Szkoły Muzycznej w Wieliczce pod kierunkiem Izabeli Grzybek.

    Prelekcje wygłosili: prof. Jan Marian Włodek, syn Zofii i Zdzisława Włodków, prawnuk Walentego Włodka –   „Walenty Włodek pezydentem (burmistrzem) Wieliczki”; prof. Zofia Włodek, córka Zofii i Zdzisława Włodków, prawnuczka Walentego Włodka – Zofia Włodkowa (1890-1981) z Dąbrowicy, prezesem Sodalicji Mariańskiej Pań Wiejskich w Polsce i Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej”, dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie –„Rodzina Włodków z Dąbrowicy w materiałach aparatu represji PRL”.

W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Relacja ze spotkania została opracowana przez Jadwigę Dudę i opublikowana w zeszycie 83 „Biblioteczki Wielickiej”, wydawanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce. Zeszyty "Biblioteczki Wielickij" można wypożyczyć w wielickiej biblioteckiej.

24. 06. 2009 r. – prezes uczestniczyła w promocji t. XI Małopolski „Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny” w Bibl. Woj. W Krakowie
18. 06. (czwartek) w Muzeum w Bochni – Spotkanie Czwartkowe – prelekcja mgr Janiny Kęsek „Pamiętniki bocheńskie – subiektywne, lecz nieocenione źródło informacji o dawnej Bochni”.
18. 06. (czwartek) w Bibliotece ul. Żwirki i Wigury 2, spotkanie z Wiesławem Żyznowskim autorem książki „Wieliczanie na opisanych fotografiach” dla Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki z Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce pod opieką Jolanty Śmiałek.
Podpisano umowy z Firmą Konserwatorską Andrzeja Starowicza na wykonanie konserwacji krzyża na grobowcu c.k. Przychockiego w kw. VIII i grobowca Stroków i Seweryna Junoszy Łempickiego w kw. III  - rozpoczęcie prac.
16. 06. 2009 r. – sesja Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego na temat obozu w Płaszowie w l. 1942-1945, prezentacja ksiązki Ryszarda Kotarby z IPN na ten temat oraz 3 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – Zakończenie II wojny światowej w 1945 r.   prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej. Wspomnienia: T. Piotrowskiego, J. Ziółkoweskiego,  A.Batki.
13. 06. 2009 r.  - w Podstolicach w remizie OSP wernisaż akwarel H.Kozubskiego. Wystawa była czynna do 21.06. Zwiedzili ją m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi.
10. 06. 2009 r.  – 9 spotkanie Zarządu KPW XIV kadencji – zapraszamy zainteresowanych wstąpieniem do KPW. Prezes zgłosiła Klub Przyjaciół Wieliczki i H.Kozubskiego i Cz. Szeląga do nagrody „Perła Powiatu Wielickiego”, ogłoszonej na 10.lecie powstania Powiatu Wielickiego. Józef Krupa, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wieliczce i Anna Ślęczka, z-ca przewodniczącej Komisji Oświaty RM złożyli wniosek o nagrodę ww. dla Jadwigi Dudy, prezes KPW.
3.06. 2009 r. – członkowie KPW uczestniczą w bibliotece w prezentacji książek Joanny Wilkowskiej w tym książki „Historia życia Ojca Świętego Jana Pawła II”
30. 05. 2009 r. – prezentacja akwarel H. Kozubskiego na II Festynie Rodzinnym w Sierczy i ksiązki W. Żyznowskiego.
29. 05. 2009 r. w Koźmicach Wielkich pogrzeb Józefy Cholewy z d.Batko, zmarłej 26 maja, mamy prezes KPW. W pogrzebie uczestniczyła delegacja Klubu.
27. 05. 2009 r.137 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka (7) Grajów”., zwiedzanie wsi Grajów.W nocie na zaproszeniu na 137 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” czytamy: „Gmina Wieliczka, to miasto Wieliczka i 29 wsi, z których jedną jest Grajów. Pierwsza wzmianka pisana o wsi pochodzi z 1330 r. W XV w. wieś była własnością Grajowskich, a w XVI, XVII w. – Lubomirskich, w XIX w. m.in. Podoskich. W 1903 r. powstała szkoła. Na terenie wsi znajduje się dwór z XIX w. i 11 kapliczek. Wieś zajmuje powierzchnię 510 ha. Zamieszkuje ją 889 mieszkańców w 240 domach. To wieś mięsem i miodem słynąca.”
Na wstępie spotkaniaz koncertem na akordeonach wystąpili Bartłomiej Hebda, Kamil Dębowski, Krzysztof Luś, Marcin Wandas z Grajowa, uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce. Cecylia Strojny, grajowianka recytowała wiersze swojego autorstwa.
Prelekcje wygłosili: Anna Cygan, sołtys wsi Grajów – „Dzieje i współczesność Grajow”, ks. dr Kazimierz Kubik, proboszcz Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Raciborsku –   „Grajowianie we wspólnocie rzymsko-katolickiej Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Raciborsku”, Siostra Dorota Goldstrom z Zakonu Sióstr Norbertanek w Krakowie – „Służebnica Boża Siostra Emilia Podoska (1845 – 1889), norbertanka z Grajowa i Jej rodzina – naszą radością i naszym    wzorem.”, Elżbieta Tomaszewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Grajowie – „Historia Szkoły    Podstawowej w Grajowie w latach 1903 – 2009”, Katarzyna Bugaj, skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajowie – „Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajowie”, Wiesław Dębowski, właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Grajpek”, sponsor MKS „Grajpek”, Artur Gromala, właściciel Firmy „Vanga”, prezes MK „Renex” – „Sport w Grajowie”. Siostry norbertanki ofiarowały dla uczestników spotkania książki: „Światło w mrokach. Pamiątka 100 rocznicy śmierci s. Emilii Podoskiej, norbertanki 1889-1989” (1987) i „Emila Podoska oblubienica ukrzyżowanego Zbawiciela” (1998). Oprawę plastyczną spotkania stanowiła wystawa p.t. „Grajów w fotografii i pracach plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Grajowie”. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób. Po spotkaniu ok. 50. ciu osób udało się autokarem do Grajowa - pod kierunkiem Anny Cygan zwiedzano wieś, po czym w OSP odbyło się przyjęcie gości przez druhów i druhny z OSP z wędlinami od Firmy Grajpek.
Relację ze spotkania opublikowała J. Duda w zeszycie 82 „Biblioteczki Wielickiej”.
26. 05. 2009 r. – udział prezes KPW w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP.
24. 05. 2009 r. – udział prezes KPW w VII rocznicy odsłonięcia Pomnika Lotników w Prokocimiu, na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia.
22. 05. 2009 r. – w bibliotece spotkanie z W. Żyznowskim autorem albumu „Wieliczanie na opisanych fotografiach”
19.05. 2009 r. – 49 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Skóra jako ochrona organizmu” –prelekcja lek. med. Czesława Szeląga
17. 05. 2009 r. udział delegacji KPW w Dniu Organizacji Pozarządowych w Tomaszowicach, prezentowaliśmy akwarele H. Kozubskiego i spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” i zeszyty „Biblioteczki Wielickiej”
15. 05. 2009 r. – prezes prowadzi inwentaryzację grobów w kw. 9 cmentarza w Wieliczce z kl. Ib ZSZ pod opieką Jolanty Śmiałek
13. 05. 2009 r. – 8 Zarząd XIV kadencji KPW
8-10. 05. 2009 r. – wystawa akwarel H. Kozubskiego w Sali katechetycznej domu parafialnego przy kościele w Gorzkowie
3. 05. 2009 r. – udział delegacji KPW i Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki z LO i ZSZ w obchodach 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r .i w koncercie pieśni patriotycznych Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
1-3. 05. 2009 r. - wystawa akwarel H. Kozubskiego w sali Przystań przy kosciel w Koźmicach Wielkich. Prezentacja albumu W. Żyznowskiego p.t. „Wieliczanie na opisanych fotografiach”. Po wystawie Dorota Cora wykonała fotografie obrazów.
29. 04. 2009 r. -136 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie p.t. „Wieliczanie z szeregów Armii Krajowej i ich powojenne losy” z serii: „W nauce i wiedzy” (11) Władysław Ptak (1920 – 1990), żołnierz AK ps. „Mały”, metalurg, prof. dr. inż. AGH, nauczyciel akademicki, wynalazca.”
W nocie na zaproszeniu na 136 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” czytamy: „19. 01.1945 r. Armia Krajowa, zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, została rozwiązana. Polska po wyzwoleniu” spod okupanta niemieckiego dostała się pod okupację sowiecką. Władze ZSRR przy pomocy NKWD rozpoczęły aresztowania byłych żołnierzy AK. Aresztowano m.in. 22 wieliczan i wywieziono w głąb ZSRR, inni byli prześladowani, musieli się ukrywać. W latach 1945 – 1989 „nadzór” nad żołnierzami AK, uważanych za wrogów Polski Ludowej, prowadziły Urzędy Bezpieczeństwa. W 1989 r. powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, w który się zrzeszyli.”
Wiesław Żyznowski zaprezentował album „Wieliczanie na opisanych fotografiach”. Z programem artystycznym p.t. „Za waszą wiarę, co kłamać nie umie, za wasza moc, która dała nam czyny” wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Beaupre, kapitana AK z Sygneczowa pod kierunkiem mgr Anny Dankowskiej-Borowskiej i mgr Danuty Dzido. Wystąpił także z piosenką powstańcza Ryszard Jakubowski, były żołnierz AK.
Z prelekcjami wystąpili: mgr Dawid Golik z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie – „Przysięga obowiązuje nadal - Armia Krajowa w 1945 r."; mgr Kazimierz Guzikowski i Tadeusz Piotrowski – „Losy wieliczan zaprzysiężonych żołnierzy AK po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.", mgr inż. Tadeusz Dańda - „Władysław Ptak (1920-1990), żołnierz AK, ps. „Mały", metalurg, prof. dr inż. AGH i jego losy po 1945 r."; dr Piotr Kurek, członek Zarządu Głównego ŚŻZAK w Warszawie – „Mój ojciec Józef Kurek (1913-1997), żołnierz AK ps. „Halny" i jego losy po 1945 r."; mgr Wiesław Topornicki, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce - Mieczysław Cieślik (1906-1984), żołnierz AK ps. „Bąk", „Koral", sybirak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce, przewodniczący MRN w Wieliczce", StanisławDziedzic,przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego w Wieliczce – „Losy koźmiczan z Armii Krajowej po 1945 r.". Uczestniczyło 95 osób.
Relację ze spotkania opublikowała J. Duda w zeszycie 81 „Biblioteczki Wielickiej”.
26. 04. 2009 r. - w uroczystości zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawczego w Gimnazjum w Wieliczce,  udział prezes w przeglądzie potraw regionalnych w Kokotowie.
24. 04. 2009 r. - udział prezes KPW w uroczystości patrona szkoły nr 4 - Erazma Jerzmanowskiego w szkole nr 4 w Krzyszkowicach.
24. 04. 2009 r. -  udział prezes w zakończeniu szkoły przez klasy  III w LO. Dyplomy za pracę w Kole Modach Miłośników Starej Wieliczki otrzymały Bożena Woźniak, Katarzyna Marchewczyk
21. 04. 2009 r. – 2 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – „Zbrodnia katyńska jako symbol terroru sowieckiego.”- prelekcja Krystyny Dąbrowskiej, córki Zbigniewa Zbroi, zamordowanego w Katyniu w 1940 r.
18. 04. 2009 r. (sobota) – Spotkanie przy jajku święconym i Walne Zebranie KPW – sprawozdawcze za okres od września 2008 do marca 2009 r. Sprawozdania złożyli :Jadwiga Duda, Maria Nawrot, skarbnik i Antoni Batko
16. 04. 2009 r. – prezes KPW otrzymała zgodę Antoniego Sowy, kierownika wielickiego cmentarza na renowację krzyża w kw. X.
15. 04. 2009 r. – VIII obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Gimnazjum w Wieliczce, akademię przygotowała Lilianna Syrkiewicz, opiekun Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki i Lucyna Grochal. Jadwiga Duda odczytała wieliczan z listy katyńskiej. Po akademii przejście na cmentarz i złożenie kwiatów przed tablica upamiętniających pomordowanych w łagrach na Wschodzie w l. 1939-1956, z udziałem  harcerzy z druhną Elżbieta Dudą i kombatantów ze ŚZZAK z prezesem Tadeuszem Piotrowskim
8. 04. 2009 r. – zarząd 7 XIV kadencji KPW
5. 04. 2009 r. – Niedziela Palmowa, wernisaż wystawy H. Kozubskiego w sali katechetycznej kościoła w Janowicach, zorganizowana przez Jana Cwioro, prezesa Towarzystwa Rozwoju Wsi Janowice. Wystawa była czynna do 26. kwietnia.
25. 03. 2009 r. 135 spotkanie z cyklu „Wielicka – Wieliczanie” p.t. „Kopalnia Otworowa Soli w Baryczy k. Wieliczki”. W nocie na zaproszeniu na 135 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” czytamy: „Z Baryczy znane są najstarsze w Europie (sprzed ok. 3 5000 l. p. n. e) ślady produkcji soli warzonej w oparciu o solankę z powierzchniowych źródeł słonych. Złoże solne w Baryczy odkryte zostało z końcem XIX w. Jest przedłużeniem wielickiego złoża solnego w kierunku zachodnim 2,5 km i szerokości ok. 1 400 m, wzdłuż filara solnego. W 1924 r. rozpoczęto eksploatację soli metodą otworową z powierzchni, bez osłony stropu. Produkowaną solankę transportowano rurociągami do Zakładów Sodowych Solway, następnie do Krakowskich Zakładów Sodowych do produkcji sody. Z końcem 1998 r. zaprzestano produkcji solanki. Obecnie, po 85 latach działalności, kopalnia jest w stanie likwidacji.”
Z programem artystycznym zatytułowanym. „O soli bez końca…” wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce kierowanej przez Panią Dyrektor Krystynę Tylek.
Z prelekcjami wystąpili: mgr Jadwiga Duda, archeolog i prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, z-ca dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr inż. Władysław Grubecki, kierownik Kopalni Soli w Baryczy w latach 1982 – 1986 – „50 lecie. Eksploatacji kopalni otworowej w Baryczy w latach 1924 – 1974 w oparciu o opracowanie p.t. „50 lat Kopalni Otworowej Barycz 1924 – 1974” dr inż. Aleksandra Batki (1928 – 2006); mgr inż. Wacław Tatara, kierownik Kopalni Soli w Baryczy – „Kontynuacja i zakończenie eksploatacji kopalni w Baryczy: a) likwidacja i rekultywacja kopalni, b) składowanie odpadów komunalnych; Krystyna Flak, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie - „Zespół obiektów ekologicznych Barycz - historia i współczesność. W spotkaniu uczestniczyło 116 osób. Relację ze spotkania opublikowała J. Duda w zeszycie 80 „Biblioteczki Wielickiej”.
18. 03. 2009 r. – członkowie KPW uczestniczą w spotkaniu zorganizowanym na Zamku Żupnym wraz ze zwiedzaniem wystawy Ferdynanda Olesińskiego.
17. 03. 2009 r. – 48 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” pt. „ Bezsenność i depresja” – prelekcja lek med. Czesława Szeląga.
13. 03. 2009 r. - prezes Jadwiga Duda i skarbnik Maria Nawrot uczestniczyły w Niepołomicach na Zamku w pracy Komisji Konkursowej konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim dla szkól podstawowych. Gminę Wieliczka reprezentowała szkoła z Byszyc.
11. 03. 2009 r. – 6 posiedzenie Zarządu KPW XIV kadencji
11. 03. 2009 r. członkowie KPW uczestniczyli w spotkaniu Klubu Historycznego na temat „Akcja „Bariera”. Dywersja kolejowa AK – prelekcja Teodora Gąsiorowskiego z IPN w Krakowie. Prezentacja filmu o śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego
5, 6. 03. 2009 r.- członkowie KPW i Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki z Zespołu Szkól Zawodowych pod opieką Jolanty Śmiałek i z Gimnazjum pod opieką Liliany Syrkiewicz zwiedzało Instytut Pamięci Narodowej w Wieliczce. Oprowadzała Maria Konieczny
27. 02. 2009 r. - delegacja KPW: M.Perek, A. Batko, T. Piotrowski z Henrykiem Gaworem, wiceburmistrzem i delegacją z ZSZ złożyła hołd powstańcom z 1846 r. na cmentarzach w Gdowie i Krakowie-Podgórzu.
25. 02. 2009 r.134 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Małopolsce i Wieliczce (1989-2009)”.W nocie na zaproszeniu na 134 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” czytamy: „1. 09.   2009 r. mija 70 lat od wybuchu II wojny światowej. Przez 6 lat (1939-45) Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką, Polacy byli więzieni, poddani przymusowi pracy na rzecz III Rzeszy, traktowani jako tania siła robocza. W wyniku pobytu w więzieniach, obozach koncentracyjnych, pracy, wielu zginęło, a ci, co przeżyli, ponieśli trwały uszczerbek na zdrowiu.
10. 05. 1989 r. powstało Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i odtąd rozpoczęły się oficjalne starania o uzyskanie zadośćuczynienia dla osób, które szczególnie ucierpiały w okresie wojny na skutek uwięzienia, pobytu w obozie koncentracyjnym, czy przymusowej pracy. 16. 10. 1989 r. SPP powstało w Wieliczce”.
Z programem słowno-muzycznym p.t. „Prosto do nieba czwórkami szli” wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich po kierunkiem mgr Grażyny Gwiżdż i mgr Anny Wójczyk.
Z prelekcjami wystąpilimgr inż. Stanisław Wasik – Członek ZarząduGłównego, Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - „Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych   przez III Rzeszę w Małopolsce w latach 1989-2009”; Piotr Płatek, były członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SPP w Krakowie, rodem z Janowic - „Początki powstania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Wieliczce”; Władysław Płatek, przewodniczący Zarządu Koła Wieliczka Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - „Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Wieliczce ”; Maciej Dumański, członek SPP - „Moje starania o odszkodowanie od Niemiec za doznane krzywdy z tytułu pracy przymusowej w Rzeszy w latach 1940-1945”; Tadeusz Batko, członek SPP - „Moje starania o odszkodowanie z tytułu pracy przymusowej w obozie w Pustkowie k. Dębicy od 11. 08. 1940 r. do 13. 02. 1941 r. ”; Tadeusz Piotrowski, prezes Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Henryk Ptak, prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Wieliczce - „Dlaczego jesteśmy w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę?”. W spotkaniu uczestniczyło 96 osób.
Relację ze spotkania opublikowała J. Duda w zeszycie 79 „Biblioteczki Wielickiej”.
20. 02. 2009 r. – IV quiz historyczny na temat Powstania Krakowskiego dla uczniów ZSZ w Wieliczce. I miejsce Marta Kulma, II – Paulina Kasprzyk, III- Barbara Burda, Mariola Domoń.
17. 02. 2009 r. – 3 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” p.t. „Powstanie Krakowskie i udział w nim wieliczan”- prelekcja K. Dąbrowskiej i J. Dudy. Film Ignacego Kowalewskiego i śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie M. Nawrot na organach.
15. 02. 2009 r. – prezes KPW wraz z Stanisławem Dziedzicem, przewodniczącym Klubu Historycznego, T. Piotrowskim, Piotrem Marcem uczestniczyła w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 20 tyś. pomordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce wsch. w kościele św. Jadwigi w Krakowie.
11. 02. 2009 r. – 5 posiedzenie Zarządu KPW. Do KPW przyjęto Marię Kuczaj i Janinę Cygankiewicz
6-8. 02. 2009 r. – delegacja KPW i Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki z Gimnazjum wielickiego pod opieką L. Syrkiewicz uczestniczy na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia w uroczystościach z okazji 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herby Dołęga m.in. patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce.Towarzystwo z Prokocimia otrzymało sztandar, KPW, wbił swój gwóźdź do drzewca.
31. 01. 2009 r. - uczestniczymy w wernisażu wystawy „Wielickie klimaty” w CKiT grupy „W wolnej chwili” do której należy Barbara Krowicka z KPW.
29. 01. 2009 r. – J.Duda i M.Nawrot uczestniczą w spotkaniu „Femina – 40” w galerii Garaż Barbary Borowiec w prelekcji Danuty Kostuch p.t. „Powstanie Styczniowe w malarstwie polskim”.
29. 01. 2009 r. – prezes uczestniczy w Spotkaniu Opłatkowym dla kombatantów wsali „Magistrat”
28. 01. 2009 r. – 133 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „70.te narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939) w roku wielkiego jubileuszu 800. lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu (1209 -2009).” Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba (1855-1939) w wielickim klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów przeżył 60 lat. Tu zmarł 4. 01. 1939 r.w opinii świętości. W 1963 r. w Kurii Metropolitalnej w Krakowie został wszczęty proces beatyfikacyjny. W 2009 r. mija 70 lat od jego narodzin dla Nieba. Szerząc pokój, dobro i miłosierdzie ma On trwały wkład w dzieje Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka. Zakon ten powstał w 1209 r. , a założył go św. Franciszek. Ukształtowały się w nim trzy rodziny zakonne: I Zakon Franciszkański czyli Zakon Braci Mniejszych (OFM), II Zakon Franciszkański –Siostry Klaryski, III Zakon Franciszkański Świeckich.
Z programem artystycznym p.t. „Pokój i dobro – Liryki franciszkańskie” wystąpili uczniowie Prywatnego LO OFM w Wieliczce pod kierunkiem mgr Urszuli Guzik. Ignacy Kowalewski zaprezentował film swojego autorstwa o Alojzeczku – Bracie Alojzym Kosibie.
Prelekcje wygłosili: o. dr Salezy Brzuszek OFM – „Postać Brata Alojzego Kosiby (1855-1939), o. Ludwik Kurowski OFM, honorowy Obywatel Miasta Wieliczki – „Sługa Boży Alojzy Kosiba w naszej pamięci”; Barbara Skupień, dyrektor Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce – „Brat Alojzy Kosiba patronem Zespołu Szkół w Wieliczce”, o. prowincjał Nikodem Gdyk OFM – „Historia Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu”; o. Remigiusz Balcerak, proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce – „Program obchodów jubileuszu 800. lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu”. Uczestniczyło 120 osób. Relacja ze spotkania została opublikowana przez J. Dudę w zeszycie 78 „Biblioteczki Wielickiej”
24. 01. 2009 r. – Prezes KPW i M. Nawrot uczestniczą w Spotkaniu Opłatkowym Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Msza św. u Karmelitów a następnie spotkanie w Bibliotece Woj.
20. 01. 2009 r. – 47 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Opieka nad kobietą ciężarną” – prelekcja lek. med. Cz. Szeląga.
17. 01. 2009 r. – obchody 146 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 r. Zwiedzamy wystawę w Zamku i udajemy się na cmentarz. Przed tablicą upamiętniająca 23 powstańców składamy kwiaty, palimy znicze.W uroczystości bierze udział młodzież z Kola Młodych Miłośników Starej Wieliczki z ZSZ.
15. 01. 2009 r. – 23 osobowa delegacja KPW uczestniczyła w Spotkaniu Opłatkowym Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych z udziałem Leszka Batko, burmistrza.
14. 01. 2009 r. – 4 posiedzenie Zarządu KPW. Do KPW przyjęto Karolinę Szablicą.
10. 01. 2009 r. – po Mszy św. w kościele św. Franciszka z Asyżu spotkanie Opłatkowe i Noworoczne KPW w Sali „Magistrat”. Z Szopką Noworoczną wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem Bożeny Cieślik. Uczestniczyło 69 osób.
10. 01. 2009 r. - w Skawinie została pochowana Aleksandra Osuchowska, były członek KPW
9. 01. 2009 r. – w Spotkaniu Noworocznym na zaproszenie Artura Kozioła, burmistrza Wieliczki uczestniczyli: J.Duda, M.Nawrot, H. Kozubski, który otrzymał nagrodę kulturalną burmistrza za 2008 r.
7. 01. 2009 r. – na wielickim cmentarzu pogrzeb Barbary Łazowskiej z KPW, pochowana w grobowcu Skulimowskich.
6.01. 2009 r. – M. Nawrot uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej
24. 12. 2008 r. – delegacja KPW uczestniczyła w pasterce w kopalni składając życzenia prezesem kopalni i górnikom.
22. 12. 2008 r. - delegacja KPW: J. Duda, A. Batko, Stanisław Kucharczyk odwiedzała wielickie urzędy składając życzenia świąteczne.
17.12. 2008 r. – 132 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Wielickie rodziny (6).We dwoje 50 lat i więcej…Klementyna i Bolesław Piotrowscy oraz Batkowie, Kaszowscy, Twardoszowie”.W nocie na zaproszeniu na 132 spotkanie czytamy: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – Jan Paweł II. „Moje Credo życiowe to piękna miłość, miłość prowadząca poprzez małżeństwo i rodzicielstwo do świętości” – dr Wanda Półtawska, obrończyni życia. „Otoczmy szacunkiem życie”- myśl przewodnia Roku Kościelnego 2008/2009.
Na spotkanie zostali zaproszeni małżonkowie z terenu miasta i gminy Wieliczka, którzy w bieżącym roku świętowali złote gody: Wanda i Wojciech Starowicz z Chorągwic, Zofia i Bronisław Głowaccy, Maria i Czesław Kaczmarczyk z Golkowic, Genowefa i Mieczysław Chlebda, Leokadia i Krzysztof Chlebda, Genowefa i Stanisław Kaczor z Gorzkowa, Maria i Tadeusz Zielińscy z Grabia, Genowefa i Franciszek Biegun, Dorota i Stanisław Hyży, Stanisława i Edward Lusiowie z Grajowa, Czesława i Władysław Kowalowie z Janowic, Józefa i Józef Maliccy, Stanisława i Antoni Ptak z Lednicy Górnej, Emilia i Jerzy Jurasowie, Janina i Stanisław Madejowie z Kokotowa, Cecylia i Stanisław Popkowie z Koźmic Małych, Maria i Józef Woźniakowie z Koźmic Wielkich, Krystyna i Edward Nowakowie z Małej Wsi, Władysława i Stanisław Wandas z Mietniowa, Barbara i Stanisław Banaś, Zofia i Władysław Domanik, Edwarda i Antoni Mętel, Anna i Mieczysław Suryło z Pawlikowic, Władysława i Józef Kostohryz z Podstolic, Stanisława i Adam Kosteccy z Rożnowej, Janina i Leon Szwagrzyk ze Śledziejowic, Maria i Zdzisław Bednarczyk, Bogusława i Edward Turchanowie z Węgrzc Wielkich, Krystyna i Stanisław Blumowie, Helena i Zdzisław Kokoszkowie, Stanisława i Klemens Kowalowie, Irena i Tadeusz Pająkowie, Urszula i Henryk Raźny, Helena i Stanisław Szczotka, Michalina i Tadeusz Suszkiewicz, Halina i Henryk Woroniowie, Władysława i Stanisław Zapalscy, Zofia i Zdzisław Zawiasowie z Wieliczki oraz Irena i Bolesław Placek z Wieliczki, którzy obchodzili 60 lat pożycia małżeńskiego,   Julia i Bronisław Kaniowie z Małej Wsi, którzy przeżyli 65 lat w małżeństwie, a także małżeństwa dotychczas prezentowane w ramach spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”. 18. 04 i 19. 11. b. r. w sali „Magistrat” odbyło się uroczyste spotkanie wymienionych par, zorganizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczce.
            Prelekcje wygłosili: Marta i Henryk Kuczajowie, doradcy życia rodzinnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej – „Piękno, dobro, prawda w życiu małżeńskim i rodzinnym”; Klementyna i Bolesław Piotrowscy i ich wnuk Marcin Piotrowski - „Wspomnienia przeżytych ślubnych 60 lat 1948 – 2008 Klementyny i Bolesława Piotrowskich; Irena i Czesław Szelągowie - „Przez życie razem 50 lat”; Antoni Batko, Janusz Batko – „Rodzina Batków w mieście i gminie Wieliczka”; Ewa Matzke, córka Marii i Mariana Twardoszów – „Rodzina Twardoszów; Zofia Starma, córka Stefanii i Bartłomieja Kaszowskich – „Rodzina Kaszowskich”; Grażyna Chlebda, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce – „Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Wieliczce w latach 1990-2008 na rzecz wielickich rodzin”. W spotkaniu udział wzięło 116 osób. Relacja ze spotkania J. Duda opublikowała w zeszycie 77 „Biblioteczki Wielickiej”.
17. 12. 2008 r. – prezes uczestniczyła w uroczystości przy pomniku A.Mickiewicza na Plantach w Wieliczce w uroczystości „Dzieci Adamowi Mickiewiczowi”. Uroczystość przygotowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce.
16. 12. 2008 r. – sesja Klubu Historycznego na temat „Warunki odbywania kary w więzieniach dla więźniów PRL w latach 1945-1956”-prelekcja dr S. Szuro. Projekcja filmu „Bezpieka – pretorianie komunizmu”
11. 12. 2008 r. – J. Duda i M. Nawrot uczestniczą w Muzeum w Tarnowie w otwarciu wystawy p.t. „Pocztówka do niepodległości”, spotkanie z Krystyną Szpunar, krewną
10. 12. 2008 r. – 2 posiedzenie Zarządu KPW, po którym udano się w odwiedziny do H. Kozubskiego z racji jego 97 urodzin
9. 12. 2008 r. – 46 spotkanie z cyklu „Przerost i rak prostaty” – prelekcja lek. med. Czesława Szeląga.
5.12. 2008 r. – wystawa prac Barbary Krowickiej w Krakowie w kawiarni” Ludy u Jacka i Moniki” przy ul. Sławkowskiej.
4. 12. 2008 r. – spotkanie w ZSZ z Janem Hajdukiem, świadkiem egzekucji Polaków przy warzelni 2.12. 1943 r. Przejście pod pomnik. Zorganizowała prezes KPW, uczestniczył A.Batko.
2.12. 2009 r. – spotkanie przy pomniku 10 rozstrzelanych Polaków w 1943 r. przy warzelni. Na pomniku ktoś przykleił ksero fotografii Józefa Rozpondka, lotnika lat 24, jednego z rozstrzelanych.
28. 11. 2008 r. – w starostwie w Wieliczcewystawa jubileuszowa 15.lecie ArtKlubu na której prace prezentował H.Kozubski
27. 11. 2008 r. – wernisaż akwarel H.Kozubskiego w Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszowicach na zaproszenie Zbigniewa Fica, wójta gminy Biskupice.Wystawa była czynna do 2. 02. 2009 r.
26. 11. 2008 r. – 131 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. W 90. tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział wieliczan w walce o niepodległość w latach 1914-1918”. W 1918 r., na skutek I wojny światowej (1914-1918), udziału w niej   Legionów Polskich pod wodzą J. Piłsudskiego, w tym 106 wieliczan... po 146 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Po kapitulacji wojska austriackiego, 30. 10. 1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna (PKL), do której z Wieliczki weszli inż. Stanisław Skoczylas i inż. Edward Windakiewicz. PKL podporządkowane zostały władze Wieliczki i powiatu wielickiego Władzę wojskową na tym terenie PKL powierzyła kat. dr. Kazimierzowi Szczepańskiemu.
         Z programem słowno-muzycznym p.t. „Wstań Polsko moja!” wystąpili uczniowie klas VI a i VI b oraz chóru szkolnego z klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce pod kierunkiem nauczycielek: Anny Dankowskiej-Borowskiej i Moniki Hebdy (akompaniament).
            Prelekcje wygłosili: mgr Dariusz Tańcula, nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce – „O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię Panie” – niepodległość w Polsce, Krakowie, Wieliczce (1918 r.)”, Marcin Perek – „Udział wieliczan w walce niepodległość Polski w l. 1914-1918”, prof. Grażyna Korpal – „Mój dziadek Tadeusz Korpal (1889-1977), profesor Gimnazjum im. J. Matejki w Wieliczce,artysta-malarz w Legionach Polskich. Wypisy z pamiętnikaArtysty” ; Jan Matzke – „Legioniści Bolesław i Mieczysław Szpunarowie we wspomnieniach Juliusza Kaden Bandrowskiego („Mogiły”, 1916 r.), Edward Jankowski, prezes Małopolskiego Związku Piłsudczyków w Krakowie - „Dzieje Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Działalność Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w Krakowie”.Uczestniczyło 131 osób.
Relację ze spotkania J. Duda opublikowało w zeszycie 76 „Biblioteczki Wielickiej”
23. 11. 2009 r. –  udział w Mszy św. ku czci św. Klemensa i uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II na Alei Jana Pawła II w Wieliczce
22. 11. 2009 r. – wycieczka szlakiem cmentarzy z I wojny światowej po Ziemi Tarnowskiej, pod przewodnictwem Bogdana Śmigielskiego, prezesa OM PTTK.
20. 11. 2008 r. - spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Izabeli Chwil-Szczęsny w Wieliczce na temat „Mój ojciec legionista”. Wspominali swoich ojców legionistów: Tadeusz Piotrowski, Krzysztof Widomski, Władysław Płatek
20. 11. 2009 r. – delegacja KPW: J.Duda, A.Batko, J.Matzke uczestniczyła na zaproszenie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Feliksowi Piestrakowi w Tarnowskich Górach na gmachu dawnej Szkoły Górniczej  i w „Czwartku tarnogórskim” poświęconemu pamięci inż. F. Piestraka w siedzibie stowarzyszenia.
18. 11. 2009 r. – 45 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Nowotwory sutków”- prelekcja lek.med. Czesława Szeląga.
18.11. 2008 r.  - spotkanie z uczniami LO w Wieliczce pod opieką Bożeny Marciniak i Doroty Czajowskiej-Kamińskiej na temat „Mój ojciec legionista”. Wspominali swoich ojców legionistów:   Krzysztof Widomski, Władysław Płatek.
15.11. 2008 r. – udział prezes KPW w posiedzeniu Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury oraz w Radzie Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast w Krakowie.
14.11. 2008 r. – spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce pod opieką Jolanty Śmiałek na temat „Mój ojciec legionista”. Wspominali swoich ojców legionistów: Tadeusz Piotrowski, Krzysztof Widomski, Władysław Płatek. Spotkania organizowała prezes KPW, uczestnicząc w nich.
12.11. 2009 r. – prezes uczestniczyła w zebraniu organizacji pozarządowych z terenu powiatu wielickiego w sprawie planu współpracy Starostwa z organizacjami na 2009 r.
12.11. 2008 r. – 2 posiedzenie Zarządu KPW,  na którym obchodzono imieniny Marcina i Renaty członków Zarządu. Uczestniczyli w nim Andrzej Gaczoł, Teresa Kuchnia, Krzysztof Pelc, i konserwatorzy: Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, Andrzej Starowicz. Uchwalono: z funduszy zebranych na cmentarzu konserwację pomnika nagrobnego w kw. III m.in. rodziny Stroków i Seweryna Junoszy Łempickiego, powstańca styczniowego.
11.11. 2008 r. – odwiedzamy groby prezesów KPW na wielickim cmentarzu: Piotra Lewińskiego, Haliny Feliksiewicz, Władysława Boguckiego, Zygmunta Kaweckiego, po czym uczestniczymy w obchodach miejsko-gminnych 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msza św. w kościele św. Klemensa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. Z inicjatywy prof. Janiny Lewińskiej staraniem KPW na wielickich Plantach w pobliżu baszty dokonano posadzenie dębu upamiętniającego wieliczan zamordowanych w Katyniu w 1940 r. Z ramienia KPW i Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w posadzeniu dębu uczestniczyła Krystyna Dąbrowska, córka zamordowanego Zbigniewa Zbroi.
10.11. 2008 r. – wieczornica w Magistracie z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jadwiga Duda i Tadeusz Piotrowski z KPW otrzymują dyplomy i medale „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, nadane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Kurskiego. Wręczenia dokonali: Artur Kozioł, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i Piotr Kurek, z Zarządu Głównego ŚŻŻAK, członek KPW.
8.11. 2008 r. – wycieczka do Muzeum Armii Krajowej z udziałem Ryszarda Jakubowskiego, żołnierza AK i powstańca warszawskiego. W wycieczce brali udział oprócz członków KPW uczniowie z Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki w Gimnazjum w Wieliczce pod opieką L. Syrkiewicz.
6.11. 2008 r. – Jadwiga i Józef Dudowie uczestniczyli w obchodach 90. rocznicy odzyskania niepodległości w Krakowie na zaproszenie Janusza Kurtki, prezesa IPN.
1, 2. 11. 2008 r. – III kwesta na wielickim cmentarzu organizowana przez KPW w ramach III Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. KPW wydał cegiełkę. Kwestowało 140 wolontariuszy: członków KPW, Stowarzyszenia „De Profundis”, uczniowie klas maturalnych z LO pod opieką Stanisławy Szewczyk i ZSZ, pod opieką Michała Burmera oraz drużyna harcerska z Gimnazjum w Wieliczce pod opieką Elżbiety Dudy. Zebrano 15.112 zł 26 gr. Obsługę finansową prowadził Bank Spółdzielczy w Wieliczce.
30. 10. 2008 r. – udział J. Dudy i Marii Nawrot z KPW w prelekcji Danuty Kostuch p.t. „Polska pieśń patriotyczna przez wieki” w Galerii Garaż.
30. 10. 2008 r. – uroczyste przekazanie przez J. Dudę zakonserwowanych w 2008 r. grobowców A. Kosowskiego w kw. III – Szkole Podstawowej nr 2 reprezentowanej przez Krystynę Tylek, dyrektor i uczniów i c. k. Kazimierza Przychockiego w kw. VIII – Zespołowi Szkół Zawodowych na ręce Macieja Filipiaka, dyrektora. Jadwiga Duda opracowała informację na temat działalności II Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w 2007 r. i umieściła je wraz ze zdjęciami w gablocie przed Domem Pogrzebowym wielickiego cmentarza.
29. 10. 2008 r. – 130 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Tajne nauczanie na terenie Wieliczki i okolicy w latach 1939-1945”, w sali Magistrat po remoncie. W 1939 r. po wybuchu II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne zabroniły prowadzenia wyższych i średnich szkół ogólnokształcących w Polsce. Mimo zakazu byli nauczyciele, którzy zdecydowali się prowadzić tajne nauczanie. Społeczeństwo odczuwało potrzebę kształcenia młodzieży. Głównym organizatorem tajnego nauczania w zakresie gimnazjum i liceum w Wieliczce i w dystrykcie krakowskim był Stanisław Gawęda, w Wieliczce Józef Mirocha, w Pawlikowicach ks. Władysław Błądziński.”
Program artystyczny p.t. „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie” wykonali uczniowie z LO w Wieliczce pod kierunkiem Aleksandry Hajduk i Zofii Przybylskiej. Z prelekcjami wystąpili: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński z Akademii Pedagogicznej w Krakowie   - „Tajna szkoła w Małopolsce w latach II wojny   światowej”, mgr Jarosław Pluta z LO w Wieliczce - „Polityka okupanta hitlerowskiego wobec nauczycieli krakowskich w latach 1939-1945”, dr hab. Maria Gawęda – „Mój ojciec prof. dr hab. Stanisław Gawęda (1914-1994) żołnierz OOB, BCH, AK, nauczyciel i organizator tajnego nauczania w Wieliczce i powiecie krakowskim”, Stanisław Dziedzic, sołtys wsi Koźmice Małe i przewodniczący Klubu Historycznego   im.    gen. S. Roweckiego w Wieliczce – „Nauczyciele   tajnego nauczania z Koźmic Małych i Pawlikowic”, Tadeusz Piotrowski, prezes Koła Wieliczka ŚZZAK - „Profesorowie i uczniowie tajnego nauczania w Wieliczce”. Uczestniczyło 160 osób. Relacja ze spotkania została opublikowana w zeszycie 75 „Biblioteczki Wielickiej” autorstwa Jadwigi Dudy.
26. 10. 2008 r. – J. Duda podczas Targów Książki w Krakowie brała udział w prezentacji albumu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Z KPW była też Barbara Dobrzycka.
21. 10. 2008 r. - delegacja KPW: J.Duda, Zofia i Stanisław Kucharczykowie oraz Władysław Płatek, Henryk Ptak, uczestniczyli w odsłonięciu Pomnika Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krakowie przy Rondzie Mogilskim
20. 10. 2008 r. – Delegacja KPW: J.Duda, M.Perek, K. Dąbrowska, A.Batko spotkała się na dyżurze m.in. z Henrykiem Gaworem, wiceburmistrzem miasta i gminy Wieliczka. Zaprezentowano uchwały Walnego Zebrania z 20.09.b.r.. Poruszono sprawy zakupu kopii Pamiętnika inż. Feliksa Pietraka z biblioteki PAN, opracowania podręcznika do nauki historii Wieliczki przez W. Żołubaka, większego pomieszczenia  dla J. Dudy prowadzącej Dział Regionalny w wielickiej  bibliotece.
15 i 16.10. 2008 r. - w KPW obchodzono imieniny Jadwigi Dudy, prezes.
14. 10. 2008 r. – 44 spotkanie „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Otyłość” – prelekcja lek. med. Czesława Szeląga, członka KPW, a prezes KPW uczestniczyła w spotkaniu Towarzystwa Historii i Zabytków Krakowa prowadzonym przez prof. Jerzego Wyrozumskiego, prezesa
9. 10. 2008 r. – w bibliotece J.Duda zorganizowała spotkanie uczniów z Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki z Gimnazjum w Wieliczce pod opieką L. Syrkiewicz z żołnierzami Armii Krajowej z okazji 69 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
8. 10. 2008 r. – I posiedzenie Zarządu KPW XIV kadencji.
28. 09. 2008 r. - w Krakowie w „Magistracie” odbyło się spotkanie byłych żołnierzy Armii Krajowej z okazji 69 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z KPW uczestniczyli: Tadeusz Piotrowski, prezes Koła Wieliczka ŚZŻAK, Ryszard i Krystyna Jakubowscy, J. Duda . Wystąpił chór „Camerata” w Wieliczki, pod dyr. Izabeli Szoty.
30. 09. 2008 r. – pogrzeb doc. dr inż. Stefana Knapika ur. w 1932 r. na cmentarzu w Wieliczce, członka KPW. Był emerytowanym docentem AGH, kierownikiem Zakładu Ergonomii Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki. Z KPW pożegnali go: J. Duda, M. Perek, H. Kozubski, prof. AGH: Z.E ngel, A. Klich. Spoczął w kw. 13
24, 25, 28. 09. 2008 r. - TV-Kraków w programie „Pora dla seniora” zaprezentowano Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Henryka Kozubskiego, seniora, malarza nieprofesjonalnego. Wypowiadali się obok artysty: J. Duda, prezes KPW, H. Kozioł, córka, Elżbieta Kalwajtys, prezes ArtKlubu.
24. 09. 2008 r. -  129 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka” (6) „Gorzków”.  To jedna z 29 wsi w Gminne Wieliczka, położona ok. 8 km na południe od Wieliczki, przy drodze do Myślenic. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1413 r. W XVI, XVII w. była własnością Morstinów. Wieś zajmuje 295 ha powierzchni, mieszka w niej 885 osób w 198 domach. W niej znajduje się: kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, cmentarz, szkoła podstawowa, remiza OSP, zabytkowe kapliczki. Spotkanie obyło się w auli wielickiego starostwa. Program artystyczny p.t. „Cztery pory roku na wsi” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzkowie pod kierunkiem Agnieszki Stefańskiej. Prelekcje wygłosili: Adam Czajczyk, sołtys wsi Gorzków – „Gorzków dawniej i dziś”, Lucyna Kaczor-Panek , dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzkowie- „Dzieje Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie”, ksiądz Adam Żurad, proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie – „Kościół i wspólnota rzymsko-katolicka w Gorzkowie”, Wiesław Półtorak, prezes OSP w Gorzkowie - „Działalność OSP w Gorzkowie w latach 1946 – 2008”, Krystyna Król, przewodnicząca Koła Przyjaciół Gorzkowa – „Zróbmy coś dobrego dla Gorzkowa”, Anna Ślęczka, radna Rady Miejskiej w Wieliczce - „Perspektywy rozwoju Gorzkowa”. Po spotkaniu autobusem udano się do Gorzkowa. Zwiedzono  wieś pod przewodnictwem sołtysa. W szkole podstawowej odbyło się zwiedzanie wystawy i biesiada, które przygotowało Koło Przyjaciół Gorzkowa. Uczestniczyło 130 osób.  Relacja ze spotkania została opublikowana w 74 zeszycie „Biblioteczki Wielickiej” autorstwa Jadwigi Dudy.
20. 09. 2008 r. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze „Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Uczestniczyło 39 osób oraz Joanna Boduch, koordynator ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Jadwiga Duda, prezes KPW złożyła sprawozdanie działalności Zarządu XIII kadencji w latach 2005-2008, Jarosław Trojnacki, skarbnik złożył sprawozdanie finansowe. Wybrano nowe władze na XIV kadencję w l. 2008-2011.Zarząd: Jadwiga Duda, prezes; Marcin Perek, wiceprezes, Hanna Kozioł , sekretarz, Maria Nawrot, skarbnik, Krystyna Dąbrowska, członek. Komisja Rewizyjna: Władysława Dubiel, przewodnicząca, Czesław Szeląg, Renata Kędzior; Sąd Koleżeński: Antoni Batko, przewodniczący, Adam Klich, Stanisława Kowalski. Podjęto uchwały:
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w dniu 20.09. 2008 r. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu za okres jego działalności w XIII kadencji w latach 2005-2008 i udziela mu absolutorium.
2. Walne Zebranie KPW dokonało wyboru  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na XIV kadencję w latach 2008-2011.
3. Powołano III Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce
4. Wydanie zeszytu 5 „Biblioteczki Klubu Przyjaciół Wieliczki p.t. „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia KPW w XIII kadencji za lata 2005-2008”
5. Wystąpienie do władz Wieliczki z inicjatywą prowadzenia przez Urząd „Kroniki Wieliczki”.
6. Tworzenie komisji tematycznych KPW.
7. Wystąpienie z inicjatywą powołania Komitetów obchodów: 720. lecia lokacji Wieliczki; 100. lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.
8. Przygotowane programu edukacji kulturalnej aktywizacji młodzieży do zainteresowania się historią miasta i regionu poprzez działalność Kół Młodych Miłośników Starej Wieliczki.
9. Podniesienie kwot wpisowego do KPW 10 zł i składki członkowskiej miesięcznie 2 zł od 1. 01. 2009 r.
Opracowanie Jadwiga Duda, prezes KPW
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska