Strona główna -> Plan pracy KPW na 2014 r.

Ramowy plan pracy Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) z siedzibą

w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT), Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka na 2014 r.

Zarząd KPW  w CKiT, w każdą drugą środę miesiąca w godz. 16.15-18.00,tel. do CKiT: 12 278-38-71, 278-32-00.

 Nr konta KPW: 74 86 19 0006 0010 0200 7852 0001, Małopolski Bank Spółdzielczy ul. Kilińskiego 1,

32-020 Wieliczka

Kontakt z Zarządem KPW: prezes Jadwiga Duda  tel. 12 278 38 99, biblioteka lub kom: 661-866 – 009, wiceprezes Stanisław Kucharczyk tel. 12 278 51 16; skarbnik Maria Nawrot, zam. Wieliczka, os. Sienkiewicza 13/51, tel. 508 422 066,

Hanna Kozioł, sekretarz,  w Wydział Kultury UMiG Wieliczka w „Magistracie”, członek – Janina Tańcula

Styczeń 2014 r.

8. 01 (środa) godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

21. 01. (wtorek) godz. 16.00-17.00 w CKiT- 7 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”- prowadzi Maria Nawrot godz. 17.00-19.00 – 77 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach” (1) - prelekcja  lek med. Czesława Szeląga.

22. 01. godz. 9.45 – na cmentarzu obchody 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

24.01. (piątek) godz. 16.00 w Bibliotece, ul. Żwirki i Wigury 2, 1 „Warsztaty Poetyckie” pt. „Żeby dobrze pisać,

                         trzeba dobrych czytać” : Jan Kochanowski i Czesław Miłosz – prowadzi Piotr Kiszka

29. 01. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat”   - 194 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”- „Ziemia Wielicka pod okupacją niemiecką w latach 1939 - 1945 – w 70 rocznicę egzekucji   w Wieliczce 6.11 i 4.12.1943 r., Staniątkach 2.02.1944 r., aresztowań  w Podłężu, Biskupicach,  Gdowie

Luty 2014 r.

11. 02. (wtorek), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

18. 02. (wtorek) godz. 16.00-17.00 – 7 spotkanie „Prawnik radzi” pt. „Zasiedzenie i uwłaszczenie”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 31 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- Powstanie Krakowskie w 1846 r.” - prowadzi Janina Tańcula

21.02. –obchody 169 rocznicy Powstania Krakowskiego i konkurs wiedzy dla ZSZ w Wieliczce  i LO w Gdowie

26. 02. (środa)  godz. 16.00 sala „Magistrat”   - 195 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” - „Działalność Ludwika Młynka z Sierczy (1864-1941), nauczyciela, działacza oświatowego,   ludoznawcy, organizatora Towarzystwa Ludoznawczego  w Wieliczce,      autora wielu prac m. in. „Dziejów parafii wielickiej w zarysie 

 i „Siercza”- ku pamięci w 150. rocznicę urodzin”.

Marzec 2014 r.

 1.03. (sobota)-  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

12.03. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

18.03.(wtorek) godz. 16.00-17.00 w CKiT- 8 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”-prowadzi Maria Nawrot godz. 17.00-19.00 –     78 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach" 2 w chorobach    serca i układu krążenia -  prelekcja lek med. Czesława Szeląga.

20.03. (czwartek) konkurs „Kim był Alojzy Kosiba (1855-1939)?

26.03. (środa)  godz. 16.00 sala „Magistrat”   - 196 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Związki Wieliczki  i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w  650.lecie uczelni  (1364-2014)” i w 20.lecie śmierci  Stanisława Gawędy, prof.   historii UJ (1994-2014)”

28. 03. (piątek) godz. 16.00 w Bibliotece, ul. Żwirki i Wigury 2, 2 „Warsztaty Poetyckie” pt. „Żeby dobrze pisać,  trzeba dobrych czytać”: Cyprian Kamil Norwid, Julian Tuwim   – prowadzi Piotr Kiszka

Kwiecień 2014 r.

9. 04, (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

11.04. (piątek) – obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w ZSZ w Kampusie

15.04.(wtorek) godz. 16.00-17.00 – 9  spotkanie „Prawnik radzi”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 32 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- „Zbrodnia katyńska w 1940 r. – Pamiętamy !” -prowadzi Krystyna Dąbrowska

25.04. (piątek) w CKiT o godz. 17.00 – III  Wieczornica Lokalnych Poetów – prowadzi Piotr Kiszka

26. 04. (sobota) godz. 16.00 sala „Magistrat”- spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych i Walne Zebranie

                                                                              KPW Sprawozdawcze za okres 09.2013 r. -04.2014 r.

30. 04. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat”    - 197 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii „Ojciec 

i syn w rodzinie” (5) „Wspólne biografie” (3):   „Alfons Długosz (1902-1975), artysta-malarz, profesor LO w Wieliczce,  twórca    i pierwszy dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka   i Wojciech Długosz (1924-2000), artysta malarz – z Trzebini do  Wieliczki”

Maj 2014 r.

3. 05. (sobota) – Święto Konstytucji 3.05.1791 r.;

10. 05. (sobota) –VII pielgrzymka Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury do Kalwarii Zebrzydowskiej

14. 05.(środa ), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

16. 05. (piątek) – konkurs pt. „Karol Wojtyła - Ojciec Św. Jan Paweł II”

20. 05. (wtorek) godz. 16.00-17.00 w CKiT- 9 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”-prowadzi Maria Nawrot godz. 17.00-19.00 – 79 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach” (3): w kamicy  narządów wewnętrznych - prelekcja lek med. Czesława Szeląga.

28. 05. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat”   -   198 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”

pt. „W 70   rocznicę bitwy o Monte     Cassino - pamięci wieliczan,   uczestników walk o Monte Cassiono”

Czerwiec 2014 r.

11.06. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

17.06. (wtorek) godz. 16.00-17.00 – 10- spotkanie „Prawnik radzi”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 33 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- „Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu w 1956 r.”- prowadzi Janina Tańcula

25. 06. (środa) godz. 16.00 sala „Magistrat”   – 199 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”

                                                                              z serii „Wsie  w Gminie Wieliczka” (12):  „Sygneczów”.

Lipiec 2014 r.

9.07. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

13. 06. (piątek) - konkurs „Znam legendy o św. Kindze” i plastyczny „Sw. Kindze-Kingi i inne, inni”

15.07. godz. 16.00-17.00 w CKiT- 10 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”-prowadzi Maria Nawrot

godz. 17.00-19.00 – 80 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach” (4):

                                  w zaburzeniach  hormonalnych -prelekcja lek med. Czesława Szeląga .

24. 07. (czwartek) –św. Kingi, patronki Wieliczki, „Dni sw. Kingi”; 26.07 – XII mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia

30. 07. (środa) godz.16.00-sala „Magistrat”-  200 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Historia   i dzień dzisiejszy policji     na terenie Wieliczki i Powiatu   Wielickiego” .

Sierpień 2014 r.

1.08. (piątek) godz. 17.00-obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

13. 08. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

15. 08. (piątek)-rocznica „cudu nad Wisłą” - Święto Wojska Polskiego

19.08. (wtorek) godz. 16.00-17.00 – 10 spotkanie „Prawnik radzi”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 34 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- „Sierpień 1980 „- prowadzi Janina Tańcula

27. 08. (środa) godz.16.00-sala „Magistrat”- 201 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt.  „Ruch    turystyczny w Kopalni Soli   „Wieliczka” -  Przewodnicy Kopalni   Soli  „Wieliczka”.

31.08. (niedziela)- Dzień Solidarności

Wrzesień 2014 r.

1.09.  i 17.09. – obchody  75 rocznicy wybuchu II wojny światowej

11-13. 09. – X Kongres Regionalistów Polskich w Bydgoszczy

10. 09. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

godz. 16.00-17.00 w CKiT- 11 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”-prowadzi Maria Nawrot

godz. 17.00-19.00 – 81 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach” (5): 

                                 w obniżonej odporności organizmu - prelekcja lek med. Czesława Szeląga

24. 09. (środa) godz.16.00-sala „Magistrat” - 202 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”- „I wojna światowa (1914-1918)   i udział w niej wieliczan”

20. 09. (sobota) godz. 16.00 sala „Magistrat” -Walne Zebranie KPW Sprawozdawczo-Wyborcze  za  XV kad.  i pocz. XVI

26. 09.(piątek) godz. 16.00 w Bibliotece, ul. Żwirki i Wigury 2, 2 „Warsztaty Poetyckie” pt. „Żeby dobrze pisać,

                         trzeba dobrych czytać”  – prowadzi Piotr Kiszka

Październik 2014 r.

8.10. (środa) godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

9. 10. (czwartek)-konkurs „Kopalnia Soli „Wieliczka” na I liście UNESCO”

21.10. (wtorek) godz. 16.00-17.00 – 11 spotkanie „Prawnik radzi”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 35 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- „I wojna światowa – w 100 rocznicę wybuchu (1914-2014) -  prowadzi Janina Tańcula

24. 10.(piątek) godz. 16.00 w Bibliotece, ul. Żwirki i Wigury 2, 2 „Warsztaty Poetyckie” pt. „Żeby dobrze pisać,

                         trzeba dobrych czytać”  – prowadzi Piotr Kiszka

29. 10. (środa) ) godz.16.00-sala „Magistrat” - 203 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „W nauce i wiedzy” (15):    „Prof.  zw. dr. hab. inż.  Zbigniew  Witold Engel (1933-2013) mechanik, wibroakustyk,    wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej, dr  honoris causa AGH,  Politechniki Krakowskiej,    Politechniki Świętokrzyskiej, pasjonat historii AGH

  i Wieliczki, społecznik”.

Listopad 2014 r

1.11. (poniedziałek)-IX kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

7. 11. (piątek) – konkurs pt. „Kim był Alfons Długosz (1902-1975)?”

12.11. (środa) godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

18.11. (wtorek)godz. 16.00-17.00 w CKiT- 12 spotkanie „Śpiewaj razem z nami”-prowadzi Maria Nawrot godz. 17.00-19.00 – 78 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia Wieliczan” pt. „Dieta w najczęstszych chorobach” (6):    w zapobieganiu chorobie nowotworowej

                                                                       -  prelekcja lek med. Czesława Szeląga

21. 11. (piątek) w CKiT godz. 17.00- IV Wieczornica Lokalnych Poetów – prowadzi Piotr Kiszka.

23.11. (niedziela) św. Klemensa – patrona Parafii w Wieliczce

26. 11. (środa) godz.16.00-sala „Magistrat”  -  204 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”- „Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski    im. Franka Kasprzyckiego w Wieliczce   im. Franciszka Kasprzyckiego  - 60 lat działalności  (1954-2014)”

Grudzień 2014 r.

4. 12 - św. Barbary-patronki górników;

5.12. (piątek) – konkurs o in ż. Feliksie Piestraku

10.12. (środa), godz. 16.15-18.00 w CKiT – Zarząd KPW

13. 12 (sobota)-33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

16.12. (wtorek) godz. 16.00-17.00 – 12 spotkanie „Prawnik radzi”-prowadzi Jadwiga Kowal, od godz. 17.00-19.00- 36 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki”- „Stan wojenny w 1981 r. – Pamiętamy” -prowadzi Janina Tańcula

29. 12. (poniedziałek!) godz.16.00-sala „Magistrat -  205 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii   „Wielickie   rodziny...We dwoje 50 lat  i  więcej” (12).

 

Do uczestnictwa w spotkaniach zaprasza w imieniu Zarządu KPW Jadwiga Duda, prezes KPW:

Biblioteka, ul. Żwirki i Wigury 2,32-020  Wieliczka, tel. 12  278-38-99, e-mail: jadwiga_duda@poczta.fm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska