Gorące wiadomości

2009-05-17 | Spotkanie KPW

9. 09 (sroda) g. 16.15-18.00 w Rynku Górnym 6 w Centrum Kultury i Turystyki 12 Zarząd XIV kadencji KPW. Zapraszamy zainteresowanych wstąpieniem  do Klubu

 

 
STOWARZYSZENIE
„KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI"
(KPW)   
z siedzibą w
Centrum Kultury i Turystyki (CKiT)
ul. Rynek Górny 6
32-020 Wieliczka
tel./fax 0 12 278-32-00
Zarząd KPW w CKiT: druga środa miesiąca,
godz. 16.15-18.00
Jadwiga Duda, prezes KPW
tel.0 12-278-38-99
 
Nr KRS: 0000213186
Regon: 356858939
Nr konta 74 8619 0006 0010 0200 7852 0001
Bank Spółdzielczy
w Wieliczce ul. Kilińskiego 2
 

 

Kalendarium Stowarzyszenia „Klubu Przyjaciół Wieliczki”
Maj 1966 r. – powstaje Komitet Założycielski: Piotr Lewiński, Lucjan Motyka, Ludwik Salamon, Franciszek Kozubski, Stefan Kwarcia, Stanisław Redlich, Adam Ferenc, Zbigniew Ziarko, Witold Figlewski, Leon Grzywna, Władysław Braś, Antoni Mikuła, Mieczysław Walter, Franciszek Morski i Wacław Tobiasz, który doprowadził doi zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą Klub Przyjaciół Wieliczki z siedzibą w Warszawie.
Przyjęty Statut Stowarzyszenia określał, że celem Klubu jest:
  1. krzewienie kultury współżycia społecznego i towarzyskiego wśród członków Klubu,
  2. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w dziedzinie górnictwa i muzealnictwa solnego,
  3. inspirowanie oraz popieranie poczynań na rzecz rozwoju Wieliczki jako nowoczesnego ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego,
  4. kultywowanie postępowych tradycji regionu wielickiego.
Październik 1966 r. – utworzenie Oddziałów Klubu w Krakowie i Katowicach. Pierwszymi prezesami tych oddziałów zostali: Halina Feliksiewicz i Wacław Pachoński.
11 grudzień 1966 r. – pierwsze ogólne spotkanie wszystkich członków i sympatyków Klubu z Warszawy, Krakowa i Katowic w Muzeum Żup Solnych w Kopalni Soli w Wieliczce a gospodarzem był jego założyciel dyrektor Alfons Długosz.
15 grudzień 1968 r. – członkowie KPW biorą udział w uroczystości wręczenia sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.
19 grudzień 1973 r. – odbyło się uroczyste podniesienia bandery w Gdańsku na statku Polskich Linii Oceanicznych „Wieliczka”, którego nazwa została nadana z inicjatywy członków Klubu Przyjaciół Wieliczki oraz społeczności miasta jak też powiatu krakowskiego.
10,11. października 1981 r.- zjazd członków Klubu i ich rodzin w Wieliczce w b. Gimnazjum Męskim im. Jana Matejki w Rynku.
9 listopad 1985 r. – przeniesienie siedziby Klubu z Warszawy do Krakowa. Prezesem został prof. hab. Zygmunt Kawecki.
17 stycznia 1987 r. – obchody 20. lecia Klubu Przyjaciół Wieliczki w Wieliczce
15 styczeń 1989 r. – nadanie Piotrowi Lewińskiemu tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „ Klub Przyjaciół Wieliczki” 
1 luty 1989 r. – z inicjatywy prof. Władysława Dudka zorganizowano I konkurs pt. „To i owo o Wieliczce”
25 lipca 1989 r. – rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim Wydział I Cywilny
 w Krakowie w rejestrze sądowym nr 81/1989.
8 grudnia 1990 r. – obchody 700 lecia miasta Wieliczki z udziałem członków KPW.
21 kwietnia 1993 r. – przyznanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. Zygmuntowi Kaweckiemu, prezesowi Klubu.
4 czerwca 1995 r. –udział członków KPW w uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w klasztorze OO. Franciszkanów-Reformatów.
25 maja 1996 r. – obchody 30. lecia Klubu Przyjaciół Wieliczki w Wieliczce oraz przyjęcie nowego statutu.
28 stycznia 1998 r. – pierwsze spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”.
14 września 2002 r. – prezesem Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki zostaje Jadwiga Duda
11 listopad 2002 r. – nadanie prof. Zygmuntowi Kaweckiemu tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
27 marca 2004 r. - uchwalenie nowego statutu KPW
2. 08. 2004 r. – KPW został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
25.03.2006r . - powołanie I Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków cmentarza Komunalnego w Wieliczce.
31. 03 - 2.04. 2006 r. - wycieczka KPW do Warszawy
26.04.2006r. - setne spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie pt."Stowarzyszenie Klub Przyjaciuł Wieliczki" (1966-2006) - 40 lat działalności 
29.04.2006r. obchody 40 lecia KPW - zjazd członków i gości w wieliczce.
07.05.2006r. udział delegacji KPW w uroczystości odsłonięcia pomnika Antoniego Pajdaka w Biskupicach
11.05.2006r. spotkanie w starostwie wielickim w sprawie powołania Klubu Historycznego im. Generała Stefana Roweckiego ps "Grot"
1,2. 11. 2006 r. -I kwesta na cmentarzu w Wieliczce na rzecz ratowania zabytków, wydanie "Cegiełki".
2. 06. 2007 r. - II Walny Zjazd Malopolskiego Zwiazku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie pod przewodnictwem ks. Władysława Pilarczyka, prezesa. Jadwiga Duda zostaje wybrana na sekretarza Zarządu
9. 06. 2007 r. - wycieczka KPW do Zamku w Niepołomicach
 
Zadania statutowe Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” są:
1.      Zrzeszanie i wzajemna łączność przyjaciół Wieliczki zamieszkałych w Wieliczce, w kraju i zagranicą.
2.      Organizowanie więzi i współpracy przyjaciół Wieliczki w dziele budowania pozytywnego wizerunku Wieliczki i promowania go.
3.      Budowanie i wyzwalanie lokalnego patriotyzmu.
4.      Łączenie społeczeństwa z władzami Wieliczki, Kopalni Soli „Wieliczka” i innymi instytucjami.
5.      Inspirowanie i popieranie działań na rzecz rozwoju Wieliczki, jako ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego.
6.      Szerzenie kultu i czci świętej Kingi patronki Wieliczki, wielickiej kopalni, górników.
7.      Popularyzacja wiedzy o dziejach miasta i jego zabytkach, szczególnie w dziedzinie górnictwa i muzealnictwa solnego.
8.      Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami, szczególnie z miast
       górniczych w dziedzinie wspólnych zainteresowań, celów i działań.
Informacje o KPW znajdziesz w serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka”, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce,   na stronie internetowej: www.kpw.wieliczka.eu
Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” zapoznaj się z nami przez udział w wydarzeniach przez nas organizowanych, przeczytaj statut naszego stowarzyszenia, znajdź dwóch członków wprowadzających, wypełnij deklarację wraz z wpisowym 10 zł i składką 2 zł za miesiąc, przyjdź z wypełnioną deklaracją na spotkanie Zarządu. Zapraszamy.
                                          
 
Prezesi Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”1966-2009
Prezes Zarządu Głównego w Warszawie
Piotr Lewiński  od 17.06.1966 r. – 8.11.1985 r.
 
Prezesi Oddziału Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w Warszawie
 Zdzisław Wojtaszek               
 Roman Theimer                              
 
Oddział Stowarzyszenia „Klubu Przyjaciół Wieliczki” w Krakowie
Halina Feliksiewicz   od 17.10.1966 r.- 25. 03.1973 r. od 17.04.1977 r.- 11.12.1983 r.
Władysław Bochenek  od 25.03.1973 r. – 17.04.1977 r.
Zygmunt Kawecki   od 11.12.1983 r. – 08.11.1985 r.
 
Oddział Stowarzyszenia „ Klub Przyjaciół Wieliczki” w Katowicach
Wiesław Pachoński    od 26.10.1966 r. – 10.11.1987 r.
Władysława Miziowa   od 11.11.1987 r. ...
 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” z siedzibą w Krakowie:
Zygmunt Kawecki  od 09.11.1985 r. – 14.09.2002 r.
 
z siedzibą w Wieliczce
Jadwiga Duda od 14. 09. 2002 r.
 
 
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska