Wydarzenia w listopadzie 2009 r.

31.10 i 1.11 - kwesta na cmentarzu w Wieliczce prowadzona przez IV Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczcze powołany przez Stowarzyszenie "Klub Przyjaciól Wieliczki". W pracach Komitetu jako wolontariusze - kwestarze uczestniczyli: członkowie KPW, uczniowie z LO i ZSZ w Wieliczce, harcerze z Giomnazjum w Wielkiczce i Wegrzcach Wielkich. Zebrano 12 372 zł 18 gr. Ofiarodawcy otrzymywali cegiełki wydane przez KPW. Wolontariuszom i ofiarodawcom dziękujemy. Zebrane srodki zostaną przeznaczoine na odnowę nagrobka Agnieszki Zimlerowej zm. w 1899 r., znajdujący się w kwaterzez X.

4. 11. -Zarząd KPW w CKiT o g. 16.15.

11. 11. - Swięto Niepodległosci, udział delegacji KPW w Mszy sw. za Ojczyznę w kościele św. Klemensa, w złozeniu kwiatów przed Pomnikiem Niepodległosci i o g. 12.00-ej na cmentarzu , na jego nowej części uroczystość posadzenia 11 Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji "KATYŃ...ocalić od zapomnienia"

13. 11. g. 17.30 w CKiT Rynek Górny 6 -prezentacja Tupperware - naczyń do przechowywania żywności.

14.11. - wycieczka autokarem szlakiem walk Plutonu Wielickiego pod wodzą Bloesława Szpunara w 1914 r. : Bochnia-Łowczówek-Tarnów

17.11 - spotkanie w Szkołe Podstawowej nr 2 i nr 3 w Wieliczce p.t. "Moj ojciec legionisat" z udziałem Tadeusza Piotrowskiego, Władysława Płatka, Krzysztofa Widomskiego

17.11. o g. 17.00 w CKiT - 53 spotkanie z cyklu "Dla zdrowia wieliczan" p.t. "Nie trzymanie moczu" - prelekcja lek. med. Czesława Szeląga.  

25. 11. (środa) o g. 16.00 w sali "Magistrat" UMiG Wieliczka - 143 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" p.t. "80 lat Ligi Ochrony Przyrody w Małopolsce i w Wieliczce".

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska