Wydarzenia w październiku 2009 r.

 

 

 

28. 10. 2009 r. (środa), UMiG Wieliczka, sala "Magistrat", g.  15.00 - zebranie organizacyjne IV Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce,godz. 16.00 - 142 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" p.t. Losy absolwentów pierwszego rocznika (1917 r.) Państwowej Szkoły Realnej w Wieliczce", 20. 09. 2009 r. (wtorek) -CKiT, Rynek Gorny 6, g. 17.00 -  5 spotkanie z cyklu "Z kart historii Polski i Wieliczki p.t. "W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej w 1939 r." - prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej

14. 10. 2009 r.(środa) - w CKiT, Rynek Górny 6 w godz. 16.15-18.00 Zarząd KPW

10. 09. 2009 r. - wycieczka busem na trasie: Gdów - Łapanów-Szczyrzyc., prowadzi Marcin Perek 

3. 10. 2009 r. w CKiT w Wieliczce szkolenie w zakrtesie prowadzenia księgowości organizacji pozarządowych, udział Marii Nawrot, skarbnik KPW

1. 10. 2009 r. - Starostwo Powiatowe w Wieliczce g. 15.30 spotkanie organizacji pozarządowych na temat programu wspołpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieliczce, prowadzenie Joanna Boduch, udzial prezes KPW

30. 09. 2009 r. - w bibliotece odbyło sie spotkanie autorskie dr Ryszarda Kotarby p.t. "Niemiecki obóz zagłady w Płaszowie w latach 1942 - 1945" i Władysławem Michalikiem, więźniem tegoż oboz. W spotkaniu uczestniczyli członkowie KPW, uczniowie ze Sz.P. nr 3 z opiekun Anną Dankowską-Borowską i Koło Młodych Miłosników Starej Wieliczki z opiekun Lilianną Syrkiewicz. Prowadziła Jadwiga Duda

26. 09. 2009 r. - w UMiG Wieliczka w sali Magistrat" odbyło się Walne Zebranie KPW, sprawozdawcze za okres kwiecień-wrzesień 2009 r. Sprawozdanie z Zebrania 18. 04. b.r. odczystała Hanna Kozioł, sekretarz, Jadwiga Duda odczytała sprawozdanie z działalności KPW za okres od kwietnia do września 2009 r, a skarnnik M. Nawrot sprawozdanie finansowe. Do KPW przyjęto Marię Porąbke. Podjęto cztery uchwały m.in. o powołaniu IV Spolecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Kmunalnego w Wieliczce i przekazanie pod opiekę Sz. P. nr 3 zakonnserowowanego grobowca S.J. Łempickiego, powstańca styczniowego w kw. III

23. 09. 2009 r. - odsłoniecie tanlicy upamiętniającej inż. Feliksa Piestraka (1868-1947) na Starostwie Powiatowym (dawnej Szkole Górniczej) w Wieliczce. Odsłonięcia tablicy dokonała Teresa Kruczek, wnuczka F. Piestraka i Jadwiga Duda, prezes KPW. Projekt budowlany tablicy wykonał społecznie inż. Janusz Lepiarz. Tabilcę wykonał konserwator Andrzej Starowicz. Tabilcę sfinansowały: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka i Starostwo Powiatowe w Wieliczce

w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, sala "Magistrat" - 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" p.t. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie uczelni (1919-2009)"

Z koncertem pieśni górniczych wystąpiło Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" pod dyrekcją Jadwigi Szado. Prelekcje wygłosili: prof dr hab. Antoni Tajduś, rektor AGHJ - "AGH w Krakowie: wczoraj - dziś - jutro", dr Jerzy Krawczyk, wicedyrektor Biblioteki Głownej AGH - "Początki szkolnictwa górniczego na ziemiach polskich", prof. dr. hab. inż. Janusz Kowal, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w 90. lecie AGH", prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel z AGH, dr h.c. multi honorowy prof. AGH i Politechniki Krakowskiej - "Profesorzy AGH z Wieliczki", dr inż. Kajetan d!Obyrn, prezes Kopalni Soli "Wieliczka" SA - "Wkład AGH w górnicze zabezpieczenie zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka", prof. dr hab.inż. Tomasz Szmuc, prorektor ds nauki AGH - "AGH a Unia Europejska, osiągnięcia AGH". Po prelekcjach odbyła się dyskusja. Oba wydarzenia przygotowała i prowadziła Jadwiga Duda, prezes KPW.Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki Zbigniewa Engela p.t. "Z historii Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH"  i "Śpiewnika pieśni górniczych"  opracowanego prrzez Annę Chadaj i Ewę Postawę z Biblioteki AGH. W uryczystości uczestniczyło 120 osób. Relacja ze spotkania zostanie opublikowana w zeszycie 86 "Biblioteczki Wielickiej" opr. przez Jadwigę Dudę

19. 09. 2009 r. (sobota) udział delegacji KPW: Jadwiga i Józef Duda, Maria Nawrot w spotkaniu jesiecnnym Towarzystwa Miłosników Sławkowa.

17. 09. 2009 r. -udział żołnierzy AK: Tadeusza Piotrowskiego, Ryszarda Jakubowskiego, członków KPW w Święcie Patrona Szkoly w Sygneczowie - kapitan AK Jadwigi Beaupre, Jadwigi Dudy, kierownmik Działu Regionalnego wielickiej biblioteki, prezes KPw, członek Zarządu Klubu Historycznego, Stanisław Dziedzic, przewodniczący Klubu

16. 09. 2009 r.  w bibliotece rozpoczęcie pracy Koła Mlodych Miłosników Starej Wieliczki - uczniowie z Gimnazjum i ZSZ w Wieliczce. Wspomnienia wieliczan związane z wybuchem II wojny światowej: Jan Ziółkowski, Władysław Płatek, Antoni Batko. Prowadziła Jadwiga Duda.

15. 09. 2009 r. (wtorek) -w CKiT, Rynek Gorny 6-  51 spotkanie z cyklu "Dla zdrowia wieliczan" -prelekcja lek med. Czeslawa Szelaga p.t. "Schorzenia i dolegliwości kości, mięśni, stawów"

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska