Strona główna -> Klub Przyjaciół Wieliczki -> Plan pracy KPW na rok 2010

 

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki,
 ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka,
Zarząd KPW w siedzibie, w II środę miesiąca w g. 16.15-18.00,
tel. 0 12 278-38-71, 278-32-00
Jadwiga Duda, prezes KPW, tel. 0 12 278-38-99
w Bibliotece w Wieliczce, ul. Zwirki i Wigury 2
Marcin Perek, v-ce prezes, tel. 0 12 278-28-94
Maria Nawrot, skarbnik    tel. 508 422 066,
Hanna Kozioł, sekretarz, Krystyna Dąbrowska, członek Zarządu.
Styczeń 2010 r.
    4. 01. (poniedziałek) – spotkanie opłatkowe w Niepołomicach, o g. 17.00 Msza św.i spotkanie na zamku
     8. 01. (piątek) - g. 12. 00 - w bibliotece 7 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki”  – „Stan wojenny 13.12. 1981 r., fakty i wspomnienia dla ZSZ”
   9. 01. (sobota) – spotkanie opłatkowe KPW, godz. 15.00 – Msza św. w klasztorze, godz. 16.00 sala „Magistrat”.
 13. 01 (środa) –  16  posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
 14. 01. (czwartek) – w bibliotece o g. 14.00 i spotkanie z cyklu „Mnie ta ziemia od innych droższa” z Leszkiem  Grabowskim
 16. 01. (sobota) - g. 10.00 - Zamek Żupny, zwiedzanie wystawy, przejście na cmentarz, apel poległych przed tablicą upamiętniającą wieliczan, którzy polegli   w Powstaniu Styczniowym, złozenie kwiatów, zapalenie zniczy – w 137 rocznicę wybuchu powstania                         
19. 01. (wtorek) – w CKiT g. 17.00 – 53 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Nowe zagrożenia: wirusy,  bakterie, zarazki”-prelekcja dr Czesława Szeląga
 27. 01. (środa)  - sala „Magistrat” godz. 16. 00 -  145 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie””– z serii: Zabytki Wieliczki (24) p.t. Dom Ślaski, Plebiscytowy im. Gabriela Narutowicza i jego mieszkańcy”
Luty 2010 r.
10. 02 (środa)   –     17 posiedzenie Zarządu KPW jak wyżej w CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
16. 02. (wtorek) –  godz. 17.00 – sala CKiT,  8 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – Powstanie Krakowskie w1846 r. w 164 rocznicę –prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej
22. 02. (poniedziałek) w bibliotece konkurs o Powstaniu Krakowskim dla ZSZ
24. 02. (środa) – sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 146 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „150 lat Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Polsce i 80 lat w Sierczy”
27. 02. (sobota) - wyjazd do Łazan,  Gdowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w bitwie pod Gdowem w 1846 r. w   czasie Powstania Krakowskiego (spotkanie w CKiT z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gdowskiej) i na grób E. Dembowskiego w Podgórzu.
Marzec 2010 r.
10. 03. (środa)   –    18  posiedzenie Zarządu KPW jak wyżej w CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
16. 03. (wtorek). – 54 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”- p.t. „Udar mózgu”- prelekcja lek.   med. Czesława Szeląga, godz. 17.30 w CKiT, Rynek Górny 6,
31. 03. (środa)  - sala „Magistrat” godz. 16. 00 -   147 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: Ojciec i syn w rodzinie (3): Józef i Eligiusz Dudowie.”
27. 03. (sobota)  - wycieczka do Racławic szlakiem Tadeusza Kościuszki
Kwiecień 2009 r.
 10. 04. (sobota) – sala „Magistrat” g.16.00 – Walne Zebranie KPW połączone ze spotkaniem wielkanocnym
 13. 04. (wtorek) – obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w LO w Wieliczce i na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce
14. 04. (środa)   – 19  posiedzenie Zarządu KPW w CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
20. 04. (wtorek) -godz. 17.00 , CKiT – 9 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – „Zbrodnia katyńska, wieliczanie zamordowani w Katyniu” – prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej
28. 04. (środa) - - sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 148 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  „70 rocznica zbrodni katyńskiej – wieliczanie zamordowani w 1940 r. i w latach 1939-1956 w łagrach ZSRR”.
Maj 2010 r.
   3. 05. (poniedziałek) – Święto uchwalenia Konstucji 3 Maja 1791 r., godz. 10.00 Msza sw. w kościele u św.Klemensa,  złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości  
12.05 (środa)   –  20 posiedzenie Zarządu KPW w CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
18. 05. (wtorek) - w CKiT g. 17.00 - 55 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”- p.t. „Serce i układ krążenia” - prelekcja lek. med. Czesława Szeląga,
26. 05 (środa) -  sala „Magistrat” godz. 16. 00   -   149  spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”p.t. „Związek Inwalidów Wojennych RPw Małopolsce i w Wieliczce - ponad 90 lat działalności”
Czerwiec 2010 r.
 9. 06.(środa)    –    21   posiedzenie Zarządu KPW w CKiT, Rynek Górny 6, godz. 16.15-18.00
15. 06.(wtorek) – g. 17.00 sala CKiT w Wieliczce – 10 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki” – „Wydarzenia czerwcowe w 1968 r.”-prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej
23. 06. (środa) - - sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 150  spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii „Wsie w Gminie Wieliczka” (8) Mała Wieś” i wyjazd do Małej Wsi
Lipiec 2010 r.
 14. 07. (środa)   –    22 posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-18.00
20. 07. (wtorek) – w CKiT g. 17.00 - 56 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Grzybice”-prelekcja lek.med. Czesława Szeląga
24 . 07.  (sobota ) –  VII mecz szachy-brydż Wieliczka-Bochnia, sala Magistrat, g. 9.00-14.00
25 .07. (niedziela) – pielgrzymka wieliczan do Starego Sącz
28 lipca (środa)       - sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 151 spotkanie z  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii „Wspólne biografie” i „Wielickie rzemiosło”(2) p.t. „Władysław Gargul (1883 – 1946), fotograf i wynalazca przyrządów fotograficznych, właściciel zakładów fotograficznych w Bochni i Wieliczce, prezes Cechu Fotografików w Krakowie” .
Sierpień 2010 r.
 1. 08. (sobota)-godz. 17.00 w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddanie hołdu poległym
11. 08.(środa)    - 23 posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-18.00
15. 08. (sobota) -  Swięto Wojska Polskiego, rocznica Cudu nad Wisłą, oddanie hołdu poległym
17. 08 (wtorek), g. 17.00 – 11 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki” p.t.   „Sierpień 1980 r. – fakty i wspomnienia” prelekcja mgr Krystyny Dąbrowskiej
25 sierpnia (środa) -   sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 152 spotkanie z  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”p.t. „Organizacje antykomunistyczne za PRL-u w Małopolsce i Wieliczce, ich członkowie: Tadeusz Kwaśniewski ( 1927 – 1977), Zdzisław Węglarski i inni…”
Wrzesień 2010 r.
   1.09. (wtorek) – W 71 rocznicę wybuchu II wojny swiatowej, składamy hołd walczącym za Ojczyznę i odwiedzamy groby ofiar II wojny światowej  na wielickim cmentarzu 
   8. 09. (środa)   – 24 posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-18.00
 21. 09 (wtorek) – w CKiT g. 17.00 - 57 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Przewód pokarmowy: żoładek, wątroba, trzustka, nerki” – prelekcja lek.med. Czesława Szeląga
25. 09. (sobota) – Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW, sala „Magistrat” godz. 16.00
29. 09. (środa) sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 153 spotkanie  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”p.t.”Stulecie (1910-2010) Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce”
Październik 2010 r.
    2. 10. (sobota) – wycieczka do Niepołomice i Puszcza Niepołomicka
 13. 10 (środa)     – 25 posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-
                                18.00
 19. 09. (wtorek) – w CKiT g. 17.00 - 12 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki” p.t. „ II wojna światowa 1939 - 1945” i jej konsekwencje – prelekcja mgr Krystyny Dabrowskiej 
   22.10. (piątek) – konkurs wiedzy o prof. Mieczysławie Skulimowskim
   27. 10. (środa) –   sala „Magistrat” godz. 16. 00 -  154 spotkanie z  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” p.t. „Tradycje i rozwój lecznictwa w Kopalni Soli „Wieliczka” – Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy”
 Listopad 2010 r.
 30. 10 i 1. 11.  (sobota, poniedziałek) – V kwesta na wielickim cmentarzu Społecznego Komitetu Ratowania  Zabytków  Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.
5.11. (piątek) – konkurs wiedzy o prof. Alfonsie Długoszu
6.11. (sobota) – złożenie hołdu rozstrzelanym przy ul Sienkiewicza; odsłonięcie tablicy prof. Alfonsa Długosza
10.11. (środa) -26 posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-18.00
11. 11. (czwartek) - godz. 9.00 spotykamy się przed bramą cmentarza w Wieliczce od strony parkingu i odwiedzamy groby naszych członków, godz. 10.00 Msza sw. w kościele św. Klemens  i udział w Święcie Niepodległości.
16. 11 (listopad) – w CKiT g. 17.00 - 58 spotkanie z cyklu „Dla zdrowia wieliczan” p.t. „Depresja jesienno-zimowa”  prelekcja lek med. Czesława Szelaga
24. 11. (środa) – sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 155 spotkanie z  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii „Kościół w Małopolsce i w Wielicze za PRL(1) „Ks. Józef Kalemba (1914-1966), katecheta w parafii wielickiej, proboszcz ze Stumian”
Grudzień 2010 r.
 2.12.(czwartek). –oddanie hołdu rozstrzelanym pod warzelnią w 1943 r.
15. 12. (środa)  – 27.posiedzenie Zarządu KPW w Centrum Kultury i Turystyki, g. 16.15-18.00
21. 12. (wtorek) godz. 17.00-sala w CKiT –13 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki” – „Drogi Polski do niepodległości. Walki Plutonu Wielickiego w 1914 r.” -  prelekcja mgr Krystyny Dabrowskiej 
29. 12 (środa) – sala „Magistrat” godz. 16. 00 - 156  spotkanie z  cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  z serii: „Wielickie rodziny (8) We dwoje 50 lat i więcej...”
            W programie pracy Klubu przewiduje się dodatkowe wydarzenia, które przyniesie życie lub korektę tych zaplanowanych. Zapraszamy do udziału w powyższym programie i prosimy o jego ubogacenie swoją propozycją i wykonaniem – wszyscy klubowicze pracują społecznie.                               W imieniu Zarzadu, Prezes Jadwiga Duda
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska