Strona główna -> Klub Przyjaciół Wieliczki -> Sprawozdanie z pracy KPW za rok 2009

 

 
                                                                                                                Wieliczka, 31.12. 2010 r.
Jadwiga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki
 
Minął 2009 r. w Klubie Przyjaciół Wieliczki
 
Stan osobowy: na 31.12. 2009 r. w KPW było nas
 Zmarli byli członkowie:
  1. Barbara Łazowska -2. 01.
  2. Aleksandra Osuchowska – 4. 01 .
  3. Ryszard Major -27.03.
  4. Stanisław Cieślik – 28. 07
  5. Józef Baran – 8. 10.
  6. Stefania Kneblach – 27.11
Do KPW przyjęto: Karolinę Szablicką, Marię Porąbkę, Aleksandrę Cieślik
 
Działalność Zarządu z prezes i KPW:
12 spotkań Zarządów w CKiT, II środę miesiąca, w godz. 16.15-18.00
Szkolenia: prezes uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji p.t. „Pozyskiwanie funduszy w organizacjach pozarządowych” a Maria Nawrot, skarbnik w „Prowadzenie działalności finansowej organizacji pozarządowych”
 
12 spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, 1200 osób, 68 prelegentów
28. 01.    - 133 spotkanie – p.t. „70. te urodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby
                  (1855-1939) w świetle wielkiego jubileuszu 800. lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych
                  św. Franciszka z Asyżu (1209-2009)”
25. 02. –   134 spotkanie p.t. „Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych    przez III Rzeszę w
                 Wieliczce 1989-2009   w Małopolsce i w Wieliczce”.
25. 03. –    135 spotkanie p.t. „Kopalnia Otworowa Soli w Baryczy k. Wieliczki”
29. 04.  -    136 spotkanie  p.t. „Wieliczanie, żołnierze Armii Krajowej i ich losy po 1945 r.” z
                 serii: W nauce i wiedzy” (11) Prof. dr. inż. Władysław Ptak (1920-1990), żołnierz AK ps.
                „Mały”, metalurg, prof. AGH, nauczyciel akademicki”
27. 05. -    137 spotkanie  z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka” (7): „Wieś Grajów” – zwiedzanie
                 Grajowa.
24. 06.    - 138 spotkanie p.t. „Ród Włodków i jego zasługi dla Wieliczki i okolicy”.
29. 07.  - 139 spotkanie z serii: „Młodzi wieliczanie i ich talenty” (1)
26. 08.   - 140 spotkanie z serii: „Zabytki Wieliczki”( 23 ) p.t. „Rynek wielicki i jego mieszkańcy”
23. 09.  – 141 spotkanie p.t. „Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
                       w 90. lecie uczelni (1919 – 2009)”.- odsłonięcie tablicy upamiętniającej inż. Feliksa
                       Pietraka, na gmachu dawnej Szkoły Górniczej obecnie Starostwa Powiatowego
                       w Wieliczce
28. 10. – 142 spotkanie p.t. „Drogi życia pierwszego rocznika absolwentów (1917 r.) Państwowej
                       Szkoły Realnej w Wieliczce”.
25. 11. - 143 spotkanie p.t. „80 lat Ligi Ochrony Przyrody w Polsce i w Wieliczce”.
30. 12. –  144 spotkanie z serii „We dwoje 50 lat i więcej.. Zofia i Leszek Stochowie, Wielickie
                        rodziny (7): Dunikowscy, Gołdowie, Grubeccy”
6 spotkań z cyklu „Dla zdrowia wieliczan”- prelekcje lek. med. Czesława Szeląga:
20. 01. – 47 spotkanie p.t.  „Opieka w ciąży”, 17. 03. - 48 spotkanie p.t.   Bezsenność i depresja” -19. 05 - 49 spotkanie p.t. „Skóra jako ochrona organizmu” , 21. 07. – 50 spotkanie   p.t. „Choroba Alzheimera i problemy z pamięcią”, 15. 09 (wtorek) – 51 spotkanie , p.t. „Osteoporoza i jej zapobieganie”, 17.11 – 52 spotkanie p.t. „Nie trzymanie moczu”
13.11. – Renata Kędzior zorganizowała w CKiT prezentację naczyń do przechowywania żywności
6 spotkań z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” – prelekcje mgr Krystyny Dąbrowskiej
17. 02. – 1 spotkanie – w 146 rocznicę wybuchu Powstania Krakowskiego, spotkanie z Ignacym Kowalewskim, film o Wieliczce i wspólne śpiewani przy akompaniamencie Marii Nawrot
21. 04. – 2 spotkanie „Zbrodnia katyńska w 1940 r.”
16. 06 – 3 spotkanie p.t. „Zakończenie II wojny światowej”
18. 08. – 4 spotkanie p.t. „Wojna polsko-bolszewicka w latach 1919-1920 tzw. „Cud nad Wisłą”
20. 09. – 5 spotkanie p.t. „W 70.ta rocznice wybuchu II wojny światowej”
15. 12 – 6 spotkanie p.t. „Wprowadzenie stanu wojennego 13.12. 1981 r.”
Uroczystości:
W styczniu spotkania opłatkowe: 6. 01. w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej w Niepołomicach , noworoczne organizowane przez Burmistrza Wieliczki – 9. 01, z wręczeniem dla Henryka Kozubskiego nagrody burmistrza w dziedzinie kultury, i dyplomu dla Jasia Dudy za tytuł mistrza świata w szachach do lat 10.ciu; 10.01- opłatek KPW z udziałem 64 osób i Szopka Noworoczną Sz. P. nr 3, 15. 01. opłatek w Stowarzyszeniu Przyjaciół Świątnik Górnych z udziałem 23 osób,23. 01. – opłatek  Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie , 29. 01. – opłatek kombatantów24. 12 – udział w pasterce w kaplicy sw. Kingi w kopalni,
18. 04. - Spotkanie wielkanocne z Walnym Zebraniem KPW z udziałem 50 osób
26. 05. 2009 r. – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP
18. 06 – spotkanie z Janina Kęsek w Muzeum w Bochni na temat „Bochnia w pamiętnikach”
24. 06. w Bibliotece Woj. prezentacja t. XI „ Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe ojczyzny”
18. 07. – imieniny u H.Kozubskiego
 3. 08. – odwiedziny Krystyny Langer z okazji imienin
31. 08. – pożegnanie ks. Lucjana Łukaszewicza a powitanie ks. Mateusza Rysa w kościółku św.
              Sebastiana
29. 08- odwiedziny Janiny Maćkowskie z okazji imienin
26. 09. – walne zebranie KPW i 50 lat Muzeum w Bochni
1.10. 2009 r. – spotkanie organizacji pozarządowych w starostwie na temat współpracy z władzami powiatu
27. 09. – spotkanie kombatantów w Zawadce w 60 rocznicę walk AK na Kotoniu
11.11 – 91 rocznica odzyskania niepodległości, Msza u sw. Klemensa, złożenie kwiatów, posadzenie Dębów Pamięci, odwiedzamy groby prezesów
19.12. – prezentacja albumu Wiesława Żyznowskiego „Henryk Kozubski wielicki Chagall”, Msza sw. w 90 rocznice urodzin H. Kozubskiego i przyjęcie w domu
24.12. – delegacja KPW z prezes uczestniczy w pasterce w kaplicy św. Kingi w kopalni soli.
Uroczystości rocznicowe:  
 17. 01. (sobota) – 146 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, zwiedzanie wystawy w  Zameku Żupnym, przejście na cmentarz, apel poległych przed tablicą upamiętniającą wieliczan, którzy polegli   w Powstaniu Styczniowym, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy ;
15. 02. – prezes z delegacja Klubu Historycznego uczestniczyła w Krakowie w kościele św. Jadwigi w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 20.000 Polaków zamordowanych naWołyniu i we wsch. Małopolsce w l. 1943 – 1947
27. 02 r. – delegacja KPW wraz z Henrykiem Gaworem, wiceburmistrzem odwiedziła Gdów i cmentarz w Podgórzu w 163 rocznicę wybuchu Powstania Krakowskiego,
15. 04. 2009 r.obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katyniaw Gimnazjum w Wieliczce i na cmentarzu, zaangażowanie Lilianny Syrkiewicz, Elżbiety Dudy z harcerzami.
3. 05. 2009 r. – 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.
1. 08.godz. 17.00 w 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddanie hołdu poległym, wiersz
                              Tomasza Batko
1.09. - 70 rocznica wybuchu II wojny światowej
3.09. – udział w światowym spotkaniu żołnierzy AK na Jasnej Górze
7.09. – udział w konferencji „70 lat po wybuchu II wojny światowej” w Zamku Zupnym
11.09. –udział w uroczystości w Puszczy Niepołomickiej
17. 09. – święto patrona szkoły w Sygneczowie, kapitan Jadwigi Beaupre
20.11. – udział w Krakowie na Rondzie Mogilskim w uroczystości I rocznicy odsłonięcia pomnika
              Polaków poszkodowanych przez III Rzesze Niemiecką
24.11 – udział w spotkaniu z Towarzystwem Miłośników Historii Krakowa – z prof. Irena Paczyńska
Udział w spotkaniach Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego ps. „Grot”
11.03 – „Akcja Bariera – dywersja kolejowa AK”, wykład mgr Teodora Gąsiorowskiego z IPN, film
                rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
16. 06. – „Niemiecki obóz Płaszów w latach 1942 – 1945” – prelekcja Ryszarda Kotarby z IPN i film
                 p.t. „Bomba atomowa Hitlera”
09. – Gorajczyk – zbrodnia katyńska
12. – „Bitwa partyzancka w masywie Kotonia – 29.11. 1944 r. prelekcja i film dr Piotr Sadowski
Kwesta i renowacja zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce:
Konserwacja grobu rodziny Stroków i S.J. Lempickiego, powstańca styczniowego w kw. III – prowadzi Andrzej Starowicz, koszt 19.000 zł i przekazanie w opiekę Sz.P. nr 3
Konserwacja krzyża na grobowiec c.k. Przychockiego w kwaterze VIII – koszt 2500 zł
 30. 10 i 1. 11. (sobota, niedziela)) – IV kwesta na wielickim cmentarzu Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. – zebrano 12 372 zł 18 gr.
11.11. – posadzenie 11 Dębów Pamięci upamiętniających zamordowanych w Katyniu
Wycieczki:
17. 01. – zwiedzanie Zamku Zupnego w Wieliczce,
5, 6. 03. – zwiedzanie Instytutu Pamięci Narodowej w Wieliczce pod kierunkiem Marii Konieczny, 
                z uczniami Gimnazjum i ZSZ
18.07. – wycieczka do Bronowic do domu Włodzimierza Tetmajera, na zaproszenie Elżbiety
              Konstanty przy pomocy Barbary Miszczyk, prezes Tow.Przyj. Bronowic
5. 09. – wycieczka na trasie : Zwierzyniec-klasztor Norbertanek – Bielany-klassztor Kamedułów,
             Tyniec-klasztor Benedyktynów
12. 09. – wycieczka na trasie Iwanowice-Imbramowice-Wysocice-Skała
10.10 – wycieczka Gdów-Łapanów-Jodłownik-Szczyrzyc
20.11. – wyjazd do Skawiny w ramach Akademii Umiejętności „Spotkanie z górnictwem”-Antoni
              Batki i Paweł Kurowski
12.12. – wycieczka z ZSZ pod opieką Michała Burmera: Bochnia-Błonie-Lichwin –Dabrowka
              Szlachecka-Lichwin-Tarnów, cmentarze z I wojny światowej
Wystawy:
31.01.-28. 02 – Wielickie klimaty, wystawa grupy w „Wolnej chwili” w CKiT z udziałem Barbary Krowickiej
18. 03. – otwarcie wystawy malarstwa Ferdynanda Olesińskiego w muzeum w Wieliczce
5. 04-26.04 – Stowarzyszenie „Tradycja dla Przyszłość” z Janowic – wystawa akwarel H. Kozubskiego,
1-3. 05. – współpraca z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy organizacji wystawy akwarel H. Kozubskiego w Koźmicach Wielkich w sali „Przystań”
8-10. 05. – współ praca z Kołem Przyjaciół Gorzkowa i otwarcie wystawy H. Kozubskiego w sali katechetycznej w Gorzkowie,
17. 05. 2009 r. – Dzień Organizacji Pozarządowych w Tomaszowicach, wystawa akwarel H.Kozubskiego,
30. 05. – wystawa H. Kozubskiego w Sz.P. w Sierczy na festynie rodzinnym
13 – 20. 06. – wystawa H. Kozubskiego w Podstolicach w budynku OSP
7.10-28.11 - „Art. Klub-Jesień w CKiT- prace H.Kozubskiego
Współpraca ze szkołami: konkursy, pogadanki, wycieczki
20. 02.IV quiz na temat Powstania Krakowskiego w 1846 r. dla ZSZ
13. 03. – konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim w Niepołomicach
14. 04 (wtorek) - obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Gimnazjum w Wieliczce i na Cmentarzu
24. 04. – pożegnanie klas trzecich w LO
25. 04. – finał Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawczego organizowanego przez Izabele Szotę, dyrektor Szkoły Muzycznej,
15. 05. 2009 r. – inwentaryzacja grobów w kwaterze IX wielickiego cmentarza z kl. Ib ZSZ pod opieką Jolanty Śmiałek
20. 06. – konkurs wiedzy o św. Pawle dla Sz. P. w Koźmicach Wielkich
24. 07. – w bibliotece VIII konkurs „Świętej Kindze-Kingi i inne, inni”- perłą Tomasz Batko
19.10 – spotkanie z ZSZ i LO – świadkowie II wojny: Aleksandra Zmińkowska, Ryszard Jakubowski, Władysław Płatek
10.11 – spotkanie w Sz.P. nr 2 –Mój ojciec legionista”
19.11. –spotkanie w LO z prof. Andrzejem Chwalba
27.11 i 3. 12 – I konkurs wiedzy o inż. Feliksie Piestraku z udziałem 10.ciu uczniów
7.12 – z ZSZ w rocznicę egzekucji pod warzelnią
Współpraca z innymi stowarzyszeniami:
6-8. 02. 2009 r. – Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia zorganizowało uroczystość 100. lecia śmierci Erazma Jerzmanowskiego, złożenie kwiatów na grobie, sesja w PAU, msza u oo. Augustianów i sztandar dla Towarzystwa z okazji 15.lecia. z udziałem ks. kardynała S. Dziwisz, Janina Ochojska-Okońska odebrała nagrodę Polskiego Nobla
24. 04 – uroczystość 100. rocznicy śmierci Erazma Jerzmanowskiego w Sz.P. nr 4 w Wieliczce,
                              Komunalnym w Wieliczce.
24. 05 – VII rocznica odsłonięcia Pomnika Lotników z Prokocimia
24 . 07. – VI mecz szachy-brydż Wieliczka-Bochnia, współpraca z e Stowarzyszeniem Bochniaków
               i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
7. 08. - byliśmy na pogrzebie Krystyny z Tetmajerów-Skąpskiej w Krakowie na Rakowcach,
             zm. 30. 07. lat 98.
19.09. – w Sławkowie udział w spotkaniu z Towarzystwem Miłośników Sławkowa
23.09. – w Wieliczce Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
21.11. – udział w uroczystości wprowadzenie chochoła do Rydlówki
Współpraca KPW  z lokalnym srodowiskiem:
-  Centrum Kultury i Turystyki gdzie jest adres Klubu, Zarządy i spotkania „Dla zdrowia wieliczan”,
- Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce: 22. 05. – w bibliotece spotkanie autorskie z Wiesławem Żyznowskim i jego książką p.t. „Wieliczanie na opisanych fotografiach”,
-  współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka: „Wieliczka-Wieliczanie” spotkania świąteczne i walne zebrania, użyczanie bezpłatnie busa i autobusu na wycieczki i wystawy, współpra
-  Zarządem Cmentarza Komunalnego w Wieliczce,
- Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce
            - kombatantami, szkołami, Klubem Historycznym im. gen S. Roweckiego.
- Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, gdzie w Zarządzie prezes jest sekretarzem
 
Dziękujemy.
 
 
 
 
 
 
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska